Splittrad prisutveckling på bostäder i mars – lägenheter upp men hus ner

Mars uppvisade en splittrad prisutveckling på bostäder. I Sverige som helhet steg bostadspriserna med 0,3 procent fördelat på stigande lägenhetspriser med 1,2 procent och fallande huspriser med 0,1 procent. Lägenhetspriserna steg mest i Mellersta Sverige (2,9 procent). Mest sjönk villapriserna i Storgöteborg respektive Storstockholm (-2,0 respektive -1,1 procent). Den underliggande trenden (utvecklingen justerad för säsong och andra tillfälliga effekter) indikerar en fortsatt negativ prisutveckling för Sverige som helhet. Trenden är negativ för både lägenheter och hus i samtliga regioner med undantag för lägenheter i Storstockholm där trenden visar en svag uppgång (0,3 procent). Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för mars.

Bostadspriserna fortsatte att öka i mars – dock ej mätt utifrån den underliggande trenden

Mars uppvisade en splittrad prisutveckling på bostäder. I Sverige som helhet steg bostadspriserna med 0,3 procent fördelat på stigande lägenhetspriser med 1,2 procent och fallande huspriser med 0,1 procent. Trenden (utvecklingen justerad för säsong och andra tillfälliga effekter) indikerar dock en fortsatt negativ prisutveckling för bostäder i Sverige som helhet (-0,8 procent).

- Efter den breda prisuppgången under både januari och februari uppvisade mars en betydligt mer splittrad prisbild. Med tanke på den höga inflationen och de brant stigande bostadsräntorna är ändå utvecklingen i mina ögon sammantaget förvånansvärt stark. Än så länge står bostadsmarknaden pall. Mycket talar dock för en betydligt svagare utveckling framöver om Riksbanken fortsätter att höja styrräntan och inflationen fortsätter att ligga kvar på höga tal. För detta talar också att den underliggande trenden indikerar en fortsatt negativ prisutveckling för Sverige som helhet, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- I vår senaste prognos spår vi att bostadspriserna kan komma att falla med sammanlagt drygt 20 procent från toppen förra våren till botten som förväntas nås runt halvårsskiftet i år. Störst sammanlagt prisfall uppvisar villor i Storstockholm och Storgöteborg där priserna har fallit med knappt 18 procent sedan förra våren. Störst sammanlagt prisfall på lägenheter hittar vi i Norra Sverige där priserna har sjunkit med drygt 11 procent under samma period, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna steg i mars med 1,2 procent i Sverige som helhet

Lägenhetspriserna steg i mars med 1,2 procent för Sverige som helhet. Mest steg priserna i Mellersta Sverige (2,9 procent), följt av Storgöteborg (1,6 procent) och Södra Sverige (1,4 procent). Den underliggande trenden indikerar dock fallande lägenhetspriser i samtliga regioner med undantag för Storstockholm där den pekar mot en svag uppgång (0,3 procent).

Huspriserna föll svagt i mars i Sverige som helhet

Huspriserna föll med 0,1 procent i mars för Sverige som helhet, men prisutvecklingen var splittrad. I Mellersta Sverige och Stormalmö steg priserna (1,3 respektive 0,5 procent). I Storgöteborg och Storstockholm föll de (-2,0 respektive -1,1 procent). Den underliggande trenden indikerar fortsatt fallande huspriser i samtliga regioner.

- Det står klart att huspriserna så här långt har fått ta en betydligt större smäll än lägenhetspriserna. Även om prisbilden på el inte ser riktigt lika alarmistisk ut och regeringens elstöd nu har betalats ut och mer elstöd är på ingång, är de höga elpriserna jämfört med tidigare år nog ändå en starkt bidragande orsak till detta, säger Robert Boije.

För prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna – se tabell 1–3 och diagram 1 i länkad PDF. Underlag bifogas även i Excel-form via länk här intill.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Douglas Norström, tf Presschef, SBAB. Tel: 076-138 51 23. E-post: douglas.norstrom@sbab.se