SCBC:s årsredovisning 2022 publicerad

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) årsredovisning 2022 har publicerats på sbab.se/IR.

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

- Årsredovisning 2022
- Information om kapitaltäckning och riskhantering 2022 (Baselregelverkets Pelare 3)

Samtliga publikationer finns tillgängliga via sbab.se/ir.För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, tf Presschef, SBAB
Telefon: 076-138 51 23
E-post: douglas.norstrom@sbab.se