SBAB avser att minska utsläppsintensiteten i sin kreditportfölj med 50 procent

Statligt ägda bolåneaktören SBAB antar ett klimatmål om att halvera utsläppsintensiteten i sin kreditportfölj till år 2038. Detta görs som en del i kampen mot klimatförändringar och ligger i linje med det globala 1,5-gradersmålet.

Som en av Sveriges största bolåneaktörer har SBAB ett ansvar att bidra till en positiv utveckling gällande klimat och miljö genom sin finansiering av befintligt och projekterat boende. Att SBAB nu antar högt ställda klimatmål gällande sin kreditportfölj innebär ett klimatmässigt stort steg i rätt riktning.

- Att stoppa eller åtminstone motverka den negativa utveckling vi idag ser vad gäller klimatförändringar är en ödesfråga för allt liv på jorden. Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 21 procent av de samlade svenska växthusgasutsläppen. För oss är det viktigt att på ett transparent och forskningsbaserat sätt ta vår del av ansvaret, säger Carl Lindståhl, tf Hållbarhetschef, SBAB.

För att säkerställa att SBAB:s klimatmål är i linje med 1,5-gradersmålet valideras det nu av den FN-initierade och oberoende organisationen Science Based Targets intiative. Målet har basåret 2022 och sträcker sig till år 2038. I syfte att vara transparent och jämförbar med andra aktörer publicerar SBAB en klimatrapport med information om klimatmålet, våra finansierade utsläpp och beräkningsmetoder.

- Genom att mäta och målsätta de utsläpp våra kunders bostäder och fastigheter orsakar kan vi på ett målmedvetet sätt arbeta för att minska den största klimatpåverkan vi har - vår finansiering, säger Carl Lindståhl, tf Hållbarhetschef, SBAB.

Läs mer om SBAB:s klimatmål och klimatpåverkan i vår Klimatrapport 2022.

Läs mer om Science Based Targets initiative här: https://sciencebasedtargets.org/

För mer information, vänligen kontakta:

Carl Lindståhl, tf Hållbarhetschef, SBAB. Tel: 070-559 38 11. E-post: carl.lindstahl@sbab.se

Douglas Norström, tf Presschef, SBAB. Tel: 076-138 51 23. E-post: douglas.norstrom@sbab.se