Fortfarande fler bostadsägare som tror på fallande än stigande bostadspriser på ett års sikt – men ökad optimism

Det är fortfarande fler av Sveriges bostadsägare som tror på fallande än stigande bostadspriser på ett års sikt, även om optimismen tilltagit lite sedan kvartal fyra förra året. Den klart största andelen – 35 procent – tror att bostadspriserna faller på ett års sikt. Av dessa anger 88 procent stigande räntor som orsak till fallet. 22 procent tror på en prisökning medan 30 procent tror att bostadspriserna kommer att stå stilla. På tre års sikt är bostadsägarna betydligt mer optimistiska kring synen på bostadspriserna då 46 procent tror på stigande priser medan 11 tror på fallande. Bostadsägarna ser också ett tydligt samband mellan höga elpriser och fallande bostadspriser. Detta visar SBAB:s mätning av 1100 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) under årets första kvartal.

Flest tror på fortsatt fallande bostadspriser på ett års sikt…

Sedan pristoppen förra våren har bostadspriserna, beroende på region och boendetyp, fallit med mellan 10 och 20 procent. Flera av de stora prognosmakarna – även SBAB – spår fortsatta prisfall under våren. De får medhåll av Sveriges bostadsägare visar nya data från SBAB.

SBAB har via Kantar Sifo frågat 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver (se tabell 1). Indextalet HPE (se diagram 1) som fångar prisförväntningarna på ett års sikt är tydligt negativt viket visar att det är många fler som tror på sjunkande snarare än stigande bostadspriser. Den klart största andelen av de svarande (35 procent) tror att bostadspriserna faller på ett års sikt. Av dessa anger 88 procent stigande räntor som skäl för detta. 22 procent tror på en ökning av priserna medan 30 procent tror att bostadspriserna kommer att stå stilla. 13 procent svarade ”vet inte”. Sedan föregående kvartals mätning har andelen som tror på stigande priser ökat något medan andelen som tror på fortsatt sjunkande priser har minskat något.

- Vår prognos är att bostadspriserna kommer att fortsatta ner i närtid. Den bilden verkar delas av bostadsägarna. Det gäller även för orsaken till nedgången, nämligen stigande bolåneräntor, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

… medan det omvända gäller på tre års sikt

På tre års sikt är dock bostadsägarna betydligt mer optimistiska kring synen på bostadspriserna. På den tidshorisonten spår 46 procent av bostadsägarna stigande priser.11 procent tror på fallande priser medan 23 procent spår stillastående priser på samma horisont. Hela 20 procent svarade ”vet inte”.

Åtta av tio tror att höga elpriser kan få bostadspriserna på fall

I samband med första kvartalets mätning förra året infördes en extrafråga om hur bostadsägarna ser på bostadspriserna om elpriserna fortsätter att stiga. I likhet med föregående kvartals mätning tror cirka åtta av tio av de svarande bostadsägarna att fortsatt höga eller stigande elpriser kan leda till fallande bostadspriser.

- Det är uppenbart att många bostadsägare ser en tydlig mekanism mellan höga elpriser och priset på bostäder. För många hushåll har elpriserna blivit ett större problem än uppgången i räntorna. Just nu ser elprisprognosen inte riktigt lika dramatisk ut som för bara ett kort tag sedan, men prognoser kan ändras snabbt. Mycket tyder ändå på att vi behöver vänja oss vid höga elpriser sett till den förväntande kraftiga efterfrågeökningen de kommande åren och stora svårigheter med att hålla jämna steg i utbudet, säger Robert Boije.- Fortsatt höga eller på sikt till och med stigande elpriser, till följd av efterfrågeöverskott, påverkar förstås hushållens förmåga att betala för boende. Detta kan också innebära att relativpriserna mellan hus med olika energieffektivitet eller uppvärmningssystem kan påverkas mycket. En ny undersökning gjord av Svensk Mäklarstatistik visar att prisfallet på de mest energieffektiva husen har varit fem procentenheter lägre än för de minst energieffektiva husen, säger Robert Boije.

Se statistikunderlag nedan!

Tabell och diagrambilaga

Diagram 1. SBAB Housing Price Expectations (HPE), kvartal 1 2023

Förklaring till diagrammet: Visar andelen svarande som tror på stigande minus andelen svarande som tror på sjunkande priser på ett års sikt. SBAB frågar bostadsägare, SEB både bostadsägare och de som hyr. Erik Olsson frågar de som går på bostadsvisningar.

Anm. SBAB Housing Price Expectations (HPE) är en av tre indexserier som SBAB och Booli tar fram för att brett undersöka temperaturen på bostadsmarknaden. De andra två är SBAB Booli Housing Market Index (HMI), som mäter läget för nyproduktionen av bostäder, och SBAB Booli Housing Price Index (HPI) som mäter den faktiska prisutvecklingen på bostäder utifrån samtliga registrerade bostadsförsäljningar. De första två indexen publiceras kvartalsvis och det senare månadsvis.


Tabell 1. SBAB Housing Price Expectations (HPE), kvartal 1 2023

Tabell 2. Extrafråga om elprisernas betydelse, kvartal 1 2023

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Telefon: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 076-138 51 23 . E-post: douglas.norstrom@sbab.se