Standard & Poor’s höjer kreditbetyget för SBAB till A+/A-1

Mot bakgrund av den föredragna resolutionsstrategin för SBAB Bank AB (publ) (”SBAB”) samt bankens förstärkta förmåga att återkapitaliseras genom nedskrivning av efterställd skuld i det osannolika scenariot att banken skulle fallera, bedömer Standard & Poor’s (”S&P”) att risken för att banken inte ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot innehavare av icke efterställd skuld (”senior preferred”) minskat ytterligare.

Den 17 februari 2023 beslutade S&P därför att höja det långsiktiga kreditbetyget på SBAB till A+ från A samtidigt som de bekräftade det kortsiktiga kreditbetyget om A-1. S&P beslutade vid samma tidpunkt att höja long-term resolution counterparty rating till AA-/A-1+ från A+/A-1. De stabila utsikterna bekräftades.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.bukowski@sbab.se

Denna information är sådan information som SBAB Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 kl. 17:30 CET (kl. 16.30 UTC).