Problematisk bostadsmarknad påverkar ungas livsval

En ny undersökning från SBAB visar att 66 procent av de unga i åldern 18 till 24 år har egen erfarenhet av eller känner någon som flyttat ihop med sin partner tidigare än tänkt på grund av svårigheterna på bostadsmarknaden. Resultaten visar också att det är vanligt att unga undviker att söka utbildning eller jobb på annan ort på grund av bostadssituationen.

Unga vuxna är en av de grupper på bostadsmarknaden som är mest utsatt. Den som ska köpa sin första bostad saknar inte bara en tidigare bostad med bytesvärde utan konkurrerar dessutom med andra grupper som ofta är mer kapitalstarka. I en ny undersökning har SBAB tittat på hur situationen på bostadsmarknaden påverkar ungas livsval. Resultaten visar att bostadens centrala funktion i människors liv har stor påverkan på vilka val man gör och vad man måste prioritera bort. Till exempel har 68 procent av de unga låtit bli att söka ett arbete på grund av bostadssituationen och hela 67 procent har tackat nej till en utbildningsplats. Förutom att bostadsmarknaden leder till konsekvenser på det personliga planet så påverkas också ungas val av arbete och studier negativt.

- Resultaten visar att unga har erfarenhet av att tacka nej till en utbildning de sökt och att många har undvikit att söka ett jobb på grund av bostadssituationen. En dåligt fungerande bostadsmarknad har alltså en negativ påverkan på det rent privata planet för den som är ung. I förlängningen är det också sannolikt att det har en negativ inverkan på både arbetsgivares möjlighet att anställa och lärosätens möjlighet att attrahera elever, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Har du själv eller känner du någon med erfarenhet av något av följande:


Alla åldrar

18- 24 år

25- 34 år

Flyttat ihop med partner snabbare än tänkt på grund av bostadssituation

41

66

51

Låtit bli att separera på grund av bostadssituation

35

64

53

Låtit bli att söka ett jobb på grund av bostadssituation

41

68

44

Låtit bli att söka en utbildning på grund av bostadssituation

38

61

35

Ofrivilligt lämnat staden man bor i på grund av bostadssituation

30

49

34

Inte tackat ja till en utbildningsplats på grund av bostadssituation

33

67

36

Låtit bli att skaffa barn på grund av bostadssituation

28

52

38

Källa: SBAB, andel i procent som har egen erfarenhet av eller känner någon i sin närhet som upplevt något av ovanstående.

- En väl fungerande bostadsmarknad är central för människors möjligheter att göra de stora livsvalen. Den egna bostaden öppnar möjligheten att studera och ta ett arbete, kanske på annan ort. Bostaden påverkar också när du flyttar ihop, med vem du gör det och om du kan separera. Möjligheten till en säker och trygg egen bostad påverkar alla delar av livet, säger Claudia Wörmann.

- Det är hög tid att omvandla insikter om de ungas problem på bostadsmarknaden till handling. Och det är bråttom - de ungas problem pågår här och nu, säger Claudia Wörmann.

Mer om undersökningen
Undersökningen utgjordes av en digital enkätundersökning och genomfördes av SynoInt på uppdrag av SBAB i januari 2023. I enkäten har 1006 personer i åldern 18 - 80 år svarat på frågor.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB. Tel: 0709-906814. E-post: claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef SBAB, telefon: 0724-517937, erik.bukowski@sbab.se