Bostadspriserna vände uppåt i januari

Bostadspriserna ökade med i genomsnitt 1,8 procent i Sverige i januari. Priserna ökade på både villor och bostadsrätter i samtliga regioner, med undantag för i Storgöteborg där villapriserna sjönk svagt. Största uppgången visade villapriserna i Mellersta Sverige (5,6 procent) och bostadsrätterna i Stormalmö (4,6 procent). Den säsongsrensade trenden indikerar dock en fortsatt negativ prisutveckling. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för januari.

Bred boprisuppgång i januari

Priserna på bostäder ökade med i genomsnitt 1,8 procent i januari i Sverige. Den säsongsrensade trenden indikerar dock en fortsatt negativ prisutveckling (-1,6 procent).

- Vi ser helt klart en bred prisuppgång på bostäder i Sverige i januari. Det kan möjligen vara ett tecken på att bostadsköparnas oro för fortsatt stigande bostadsräntor och elpriser har minskat. Men det är nog för tidigt att ropa hej än, då den säsongsrensade trenden fortfarande uppvisar en negativ prisutveckling. Riksbankens beslut om styrräntan under våren och vart elpriserna tar vägen tror jag blir avgörande för den fortsatta utvecklingen, även om bostadsköparna till viss del troligen redan har prisat in en viss uppgång till i räntorna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Lägenhetspriserna steg i januari med 2,4 procent i Sverige som helhet

Lägenhetspriserna steg i januari med 2,4 procent för Sverige som helhet. Mest steg priserna i Stormalmö (4,6 procent), följt av Storgöteborg (3,6 procent) och Storstockholm (2,9 procent). Den säsongsrensade trenden låg dock kvar på negativa tal för Sverige som helhet (-1,0 procent), även om trenden vände upp något. Storstockholm var det enda området som uppvisade ett trendtal som inte var negativt (0,0 procent).

- Bostadsrättspriserna steg särskilt mycket i våra tre storstadsområden i januari. Jag tror dock att vi behöver avvakta ytterligare ett par månader för att kunna avgöra om prisläget börjar stabiliseras på riktigt eller om uppgången mest handlar om en normal säsongsmässig variation, säger Robert Boije.

Villapriserna steg i januari med 1,4 procent i Sverige som helhet

Villapriserna steg i januari med 1,4 procent för Sverige som helhet. Mest steg priserna i Mellersta Sverige (5,6 procent), följt av Stormalmö (1,8 procent). I Storgöteborg föll villapriserna svagt (-0,3 procent). Den säsongsrensade trenden för Sverige som helhet låg kvar på negativa tal (-2,1 procent).

- Prisuppgången på villor är inte riktigt lika tydlig som för bostadsrätter. Det hänger troligen ihop med en fortsatt osäkerhet kring inte minst elprisernas utveckling som är mer avgörande för villor än för bostadsrätter. Även om regeringens utlovade elprisstöd nu kommit på plats kan man som villaköpare knappast räkna med fortsatta stöd av den här typen för all framtid i händelse av fortsatt höga elpriser, säger Robert Boije.

För prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna – se tabeller i länkat dokument här intill.

Anm: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bland annat bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för sex geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Telefon: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, SBAB. Tel: 0724-51 79 37. E-post: erik.bukowski@sbab.se