Nya listräntor börjar gälla idag

SBAB höjer listräntan för bolån för samtliga bindningstider med 0,20–0,35 procentenheter. Förändringarna träder i kraft idag måndag 9 januari.

Både korta och långa marknadsräntor har stigit och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden för bolån ökat. SBAB:s ambition är att ha en följsamhet mellan bolåneräntorna och upplåningskostnaderna och samtidigt ta hänsyn till konkurrenssituationen. Mot bakgrund av detta justerar SBAB idag listräntorna för bolån för samtliga bindningstider.

SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är både enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån från 9 januari.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

+0,20

3,97

1 år

+0,35

4,67

2 år

+0,20

4,76

3 år

+0,20

4,73

4 år

+0,20

4,65

5 år

+0,20

4,61

7 år

+0,20

4,56

10 år

+0,20

4,56

Grönt bolån
Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.
För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB. Telefon: 072-4517937. E-post: erik.bukowski@sbab.se