De allra flesta väljer rörlig ränta

Rörlig ränta fortsatte under oktober att vara det absolut vanligaste valet för nya villa- och bostadsrättskunder hos SBAB. Under oktober valde 79 respektive 87 procent av SBAB:s villa- och bostadsrättskunder rörlig ränta. Intresset för bolån med rörlig ränta har ökat markant jämfört med för ett år sedan.

Nedan följer en sammanställning över hur SBAB:s nya bolånekunder valde att göra med räntebindningstiden på sina bolån under oktober 2022 jämfört med i september och augusti 2022 samt oktober för ett respektive två år sedan.

Villalån


Oktober 22

September 22

Augusti 22

Oktober 21

Oktober 20

Allt bundet

9

18

6

29

20

Allt 3 mån

79

70

80

55

64

Mix

12

11

14

16

16

Källa: SBAB:s nya villakunder i oktober. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 procent.

Bostadsrättslån


Okt. 22

Sept.22

Augusti 22

Okt. 21

Okt. 20

Allt bundet

8

11

6

26

19

Allt 3 mån

87

79

86

61

67

Mix

7

10

8

13

14

Källa: SBAB:s nya bostadsrättskunder i oktober. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 procent.

Under oktober valde 79 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid (rörlig ränta) på hela bolånet, vilket är en ökning sedan september då motsvarande andel var 70 procent. 87 procent av bostadsrättskunderna valde tre månaders bindningstid på hela bolånet i oktober (79 procent i september). 9 procent av villakunderna valde att binda sitt bolån, vilket är en minskning sedan september då motsvarande andel var 18 procent. 8 procent av bostadsrättskunderna valde bundet (11 procent i september). 12 procent av villakunderna respektive 7 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet i oktober. Jämfört med för ett år sedan är det en betydligt större andel kunder som väljer rörlig ränta, framför allt vad gäller nya bolån för bostadsrätt.

- I oktober var det fortsatt stort intresse bland nya bolånekunder att välja bolån med rörlig ränta. Den rörliga räntan låg i oktober under de längre bundna räntorna och prognoserna indikerar att den rörliga räntan förväntas fortsätta att ligga under de längre bundna räntorna. Det bidrar sannolikt till en ökad benägenhet att välja rörlig ränta, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Idag skulle jag säga att det är extra viktigt att ha koll på vad man betalar för sitt bolån varje månad. Minst lika viktigt är det att räkna på vad en högre ränta innebär i kronor för privatekonomin. Genom att räkna på dina egna förutsättningar får du svart på vitt var din egen smärtgräns går för hur hög ränta du klarar. Det kan kanske bidra till att hålla den värsta räntenervositeten stången, säger Claudia Wörmann.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB. Tel: 0709-906814. E-post: claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef SBAB, telefon: 0724-517937, erik.bukowski@sbab.se