Energiprestanda allt viktigare faktor vid bostadsköp

I en ny undersökning från SBAB bland villaägare i Sverige uppger knappt hälften (47 procent) att energiprestandan kommer att påverka framtida fastighetsköp mer än tidigare. Samtidigt som endast 27 procent uppger att energiprestandan var en viktig faktor när den nuvarande bostaden köptes. Drygt hälften av villaägarna uppger att de är oroliga över att elpriserna blir ännu högre i vinter. Dock är beredskapen god. Hela 81 procent har en buffert för att klara av högre omkostnader. Och 49 procent har en buffert som överstiger 100 000 kr.

Många hushåll påverkas just nu av de höga elpriserna och allt tyder på att i första hand villaägare behöver anpassa sig till ett högre kostnadsläge framöver. Ett syfte med SBAB:s undersökning var att ta reda på vilka långsiktiga konsekvenser kraftigt ökade elpriser kan komma att skapa på bostadsmarknaden och hur beteendet hos villaköpare påverkas. Resultaten visar att många kommer att agera annorlunda vid framtida husköp. 47 procent uppger att energiprestandan kommer att påverka framtida fastighetsköp mer än tidigare. Detta kan jämföras med att endast 27 procent svarar att energiprestandan var en viktig faktor när den nuvarande bostaden köptes. Dessutom uppgav 77 procent att även typen av uppvärmning kommer att påverka nästa husköp.

- Just nu ser man mycket rapportering om att folk ändrar beteenden för att hålla nere energiförbrukningen i hemmet men det talas inte lika mycket om de långsiktiga konsekvenserna på bostadsmarknaden på grund av elpriserna. Resultaten i vår undersökning visar ganska tydligt att det kommer ske förändringar. Det kan vara så att energiprestanda blir en så pass viktig faktor vid köpbeslut att den skapar en ny typ av differentiering på bostadsmarknaden, säger Axel Wallin, Hållbarhetschef SBAB.

God beredskap inför vintern bland villaägare

Undersökningen visar vidare att många (51 procent) är oroliga inför att elpriserna blir ännu högre i vinter. Samtidigt verkar hushållen ha en god beredskap, 81 procent uppger att de har en buffert för att klara av högre omkostnader. Och 49 procent har en buffert som överstiger 100 000 kr. I undersökningen ställdes även frågan ”Hur stor total kostnadsökning för ditt boende klarar ditt hushåll per månad?”. 28 procent uppger att de klarar en ökning på 500-5000kr och 35 procent klarar en ökning på 5000-15000kr. Endast 3 procent skulle inte klara en kostnadsökning överhuvudtaget.

Många investerar för att energieffektivisera

En stor andel har också investerat för att energieffektivisera hemmet. 48 procent uppger att de redan har eller ska göra investeringar för att förbättra energiprestandan.

- Det är glädjande att många funderar på energieffektiviseringar. Bostäder står för en betydande andel av den totala energiförbrukningen. Ökad energieffektivisering är därför en förutsättning för att uppnå Sveriges klimatmål. Vi vill på olika sätt bidra till detta. Och gör det till exempel genom våra gröna bolån, där den som bor i en energieffektiv fastighet får lägre bolåneränta. Vi erbjuder även energilån, där kunden får rabatt på lån som används till energibesparande investeringar. Just nu har vi också ett samarbete med Hemma, en tjänst som kan användas kostnadsfritt av alla våra villakunder. Genom Hemma kan våra kunder få en rekommendation på energi-effektiviserande åtgärder samt en kostnadskalkyl utifrån deras egen fastighets förutsättningar, fortsätter Axel Wallin.

- Genom samarbetet med Hemma förkortas avståndet mellan idé och handling när det gäller energieffektivisering. Många har säkert tänkt på att det vore bra att tilläggsisolera eller installera solceller men sen inte riktigt vetat hur man ska gå vidare. Med Hemma behöver man bara fylla i några uppgifter om bostaden och sen hämtar verktyget automatiskt statistik för den specifika fastigheten samt presenterar en kalkyl som kan användas som beslutsunderlag inför en eventuell investering, avslutar Axel Wallin.

Fakta om SBAB:s undersökning
Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av SBAB. 1020 villaägare deltog i undersökningen, som genomfördes under perioden 10–21 oktober 2022.

För utdrag ur undersökningen – se länkat dokument här intill.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB. Tel: 0724-51 79 37. E-post: erik.bukowski@sbab.se