Nya listräntor börjar gälla idag

SBAB höjer listräntorna för bolån på samtliga bindningstider med 0,30–0,45 procentenheter. Förändringarna träder i kraft idag torsdag 22 september.

Både de korta och långa marknadsräntorna har under en tid stigit kraftigt och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden ökat. SBAB:s ambition är att ha en följsamhet mellan bolåneräntorna och upplåningskostnaderna och samtidigt ta hänsyn till konkurrenssituationen. Mot bakgrund av detta höjer SBAB idag listräntorna för bolån på samtliga bindningstider.

SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är både enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån från 22 september.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

+0,30

3,17

1 år

+0,45

4,17

2 år

+0,40

4,46

3 år

+0,35

4,43

4 år

+0,40

4,40

5 år

+0,40

4,36

7 år

+0,40

4,36

10 år

+0,40

4,36


Grönt bolån
Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB. Telefon: 072-4517937. E-post: erik.bukowski@sbab.se