Åtta av tio tror att ökade elpriser leder till fallande bostadspriser

Sedan början av året har bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna ändrats radikalt. Från att en stor majoritet trott på fortsatt stigande bostadspriser på ett år sikt, tror en majoritet nu i stället på fallande bostadspriser. Den främsta förklaringen anges vara stigande bostadsräntor. Drygt åtta av tio tror även att fortsatt höjda elpriser kan komma att bidra till fallande bostadspriser. Detta visar SBAB:s mätning av prisförväntningarna (HPE) för kvartal 3.

Snabb förändring från stor optimism till djup pessimism

SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver (se tabell 1). 18 procent av de svarande tror att bostadspriserna kommer att stiga på ett års sikt. Förra kvartalet var den siffran 36 procent. 25 procent tror att de kommer att stå stilla jämfört med 30 procent förra kvartalet. 45 procent tror att priserna kommer att falla jämfört med 23 procent föregående kvartal.

Bland de som svarat att de tror att priserna kommer att sjunka, svarar hela 87 procent att det beror på stigande bostadsräntor, följt av stramare krav på bankernas kreditgivning (34 procent) och politiska åtgärder som ändrade skatteregler (20 procent). Bland de få som tror på stigande bostadspriser anger 57 procent ett högt efterfrågetryck som skäl, en nedgång från 72 procent sedan föregående kvartal.

- Det är en dramatisk omkastning i bostadsägarnas prisförväntningar på bara några månader. I början av året var det en stor majoritet av bostadsägarna som trodde på fortsatt stigande bostadspriser på ett års sikt. Efter den senaste tidens bostadsprisfall och prognoser om fortsatt stigande bostadsräntor är det nu i stället en stor majoritet som tror på fortsatt fallande bostadspriser. Det är den mest pessimistiska synen sedan vi började mäta detta, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Stor majoritet tror att höga elpriser kan få bostadspriserna på fall

I samband med första kvartalets mätning i år infördes en extrafråga om hur bostadsägarna ser på bostadspriserna om elpriserna fortsätter att stiga. Drygt åtta av tio svarar att de tror att detta kan bidra till fallande bostadspriser. Det är en uppgång med fyra procentenheter sedan kvartal två och med tolv procentenheter sedan kvartal ett.

- Mot bakgrund av elprisernas utveckling den senaste tiden är detta inte särskilt förvånande. De höga elpriserna har nu seglat upp som ett snart större problem för småhusmarknaden än de stigande bostadsräntorna. Utmaningen torde vara särskilt stor i Syd- och Mellansverige, säger Robert Boije.

Se statistikunderlag i länkat dokument här intill.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Telefon: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, SBAB. Tel: 0724-51 79 37. E-post: erik.bukowski@sbab.se