SBAB sänker samtliga bolåneräntor

Från och med måndag 22 augusti sänker SBAB alla listräntor för bolån med mellan 0,05 och 0,33 procentenheter. Ändringarna sker till följd av minskade upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden.

Sedan hösten 2021 har vi sett en långsiktig trend med stigande marknadsräntor. Ökningen accelererade under våren och en bit in på sommaren, delvis med anledning av den kraftigt stigande inflationen och Riksbankens höjningar av styrräntan. Under de senaste veckorna har dock marknadsräntorna och därmed upplåningskostnaderna på längre löptider sammantaget backat något. SBAB:s ambition är att ha en följsamhet mellan bolåneräntorna och upplåningskostnaderna och samtidigt ta hänsyn till konkurrenssituationen. Mot bakgrund av detta sänker därför SBAB samtliga listräntor.

- I princip alla bedömare är överens om att den långsiktiga trenden är att marknadsräntorna kommer att fortsätta stiga under de kommande månaderna och kvartalen. Samtidigt är utvecklingen volatil just nu med stora förändringar både upp och ner från dag till dag. Vår uttalade ambition är att vara följsamma i förhållande till marknaden samtidigt som vi tar hänsyn till konkurrenssituationen. Nu har vi haft en situation där längre räntor har sjunkit en tid och därigenom våra upplåningskostnader, och då vill vi att våra kunder ska dra nytta av det genom lägre listpriser på bolån, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är både enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån från och med måndag 22 augusti.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

-0,10

2,87

1 år

-0,05

3,72

2 år

-0,05

4,06

3 år

-0,05

4,08

4 år

-0,16

4,00

5 år

-0,20

3,96

7 år

-0,23

3,96

10 år

-0,33

3,96


Grönt Bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB. Tel: 0724-51 79 37. E-post: erik.bukowski@sbab.se