Svalt intresse för längre bindningstider i juni

Under juni valde 57 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet, vilket är en liten ökning sedan maj då motsvarande andel villakunder var 53 procent. 64 procent av bostadsrättskunderna valde tre månaders bindningstid på hela bolånet i juni (56 procent i maj). 19 procent av både villa- och bostadsrättskunderna valde att binda sitt bolån, vilket är en minskning sedan i maj. 24 procent av villakunderna respektive 17 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet.

Nedan följer en sammanställning av hur SBAB:s nya kunder valde att göra med sina bolån under juni 2022, jämfört med i maj 2022 och juni för ett respektive två år sedan.

Villalån


Juni 22

Maj 22

Juni 21

Juni 20

Allt bundet

19

31

41

22

Allt 3 mån

57

53

44

63

Mix

24

18

15

15

Källa: SBAB:s nya villakunder i juni. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 %.

Bostadsrättslån


Juni 22

Maj 22

Juni 21

Juni 20

Allt bundet

19

27

30

19

Allt 3 mån

64

56

56

64

Mix

17

17

15

17

Källa: SBAB:s nya bostadsrättskunder i juni. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 %.

– Det är inte helt lätt att bedöma varför fler väljer rörlig ränta än tidigare, eftersom valen sannolikt till stor del bygger på förväntningar om räntor med olika bindningstider framöver. I juni låg den rörliga räntan betydligt lägre än de längre bundna och om många tror att den kommer att göra det även framöver kan det kanske vara en förklaring. Riksbanken höjde dock den 30 juni reporäntan med 0,5 procentenheter, vilket dragit med sig den rörliga bostadsräntan upp. Möjligen har det inte hunnit slå igenom i statistiken ännu, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

– Genom att ägna lite tid åt att räkna på hur högre ränta påverkar privatekonomin får du ett riktmärke som visar vilken nivå du klarar av. Det ser ju olika ut för alla. När du vet din smärtgräns får du en bättre grund att stå på för att kunna fatta beslut om hur just du ska göra, baserat på dina egna, individuella förutsättningar. Försök att följa utvecklingen noga, håll koll på ränteprognoserna som görs och framför allt räkna, räkna och räkna, säger Claudia Wörmann. 


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB. Tel: 0709-906814. E-post: claudia.wormann@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730-27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se