SBAB sänker flera av sina listräntor

SBAB justerar sina listräntor för bolån i båda riktningarna. Förändringarna gäller från och med torsdag 7 juli.

Det är SBAB:s ambition att agera transparent med listräntorna för bolån genom en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna. SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är både enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

– Vår uttalade ambition är att vara följsamma i förhållande till marknaden och därför justerar vi nu våra bolåneräntor i båda riktningarna. Sänkningarna är en följd av att långräntorna vikit nedåt, vilket i sin tur sänkt våra upplåningskostnader för lån med längre löptider. Det vill vi ska komma även våra kunder till gagn, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån fr o m 220707.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

+0,20

2,52

1 år

+0,10

3,32

2 år

oförändrad

3,86

3 år

-0,10

3,98

4 år

-0,15

4,01

5 år

-0,15

4,06

7 år

-0,25

4,19

10 år

-0,30

4,29

Grönt bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

Journalist eller redaktör? Kontakta gärna:

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730-27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se