Bostadsprisfallet tilltar – tydlig nedgång i samtliga regioner i juni

Priserna på lägenheter och hus föll i samtliga regioner i juni. Störst var nedgången på hus i Storstockholm och på lägenheter i Norra Sverige där priserna i juni föll med över fem procent. I Storstockholm ligger nu priserna på hus hela tio procent under den tidigare toppnoteringen. Nedgången är tydlig även mätt med säsongsjusterade siffror. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under juni.

Lägenhetspriserna föll i juni i samtliga regioner och som mest i Norra Sverige

Priserna på lägenheter föll i samtliga regioner i juni. Som mest föll de i Norra Sverige (-5,3 procent) följt av Storgöteborg (-4,3 procent) och Storstockholm (-4,2 procent).

Villapriserna föll i juni i samtliga regioner och som mest i Storstockholm

Priserna på villor föll i samtliga regioner i juni. Som mest föll de i Storstockholm (-5,3 procent) följt av Storgöteborg (-3,7 procent) och Stormalmö (-3,5 procent).

– Om det har funnits någon tvekan tidigare om att bostadspriserna är på nedgång så kan man nu slå det ur hågen. Prisnedgången är bred och tydlig för hela Sverige och kan inte annat än till liten del förklaras av normala säsongsmönster. I Storstockholm ligger nu huspriserna tio procent under toppnivån. Den stora frågan för bostadsprisutvecklingen framöver är nu hur mycket räntorna kommer att fortsätta klättra och hur arbetslösheten, och därmed även hushållens inkomster, kommer att utvecklas, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i en kommentar till siffrorna.– De flesta prognosmakare tror just nu inte på nämnvärt högre arbetslöshet framöver. Däremot är synen på vid vilken nivå Riksbankens styrränta toppar väldigt olika - alltifrån Konjunkturinstitutets 1,5 procent, Riksbankens dryga 2 procent till räntemarknadens 3,5 procent. Får räntemarknaden rätt får vi räkna med ytterligare kraftiga prisfall på bostäder framöver, medan fallet blir mer beskedligt om Konjunkturinstitutet eller Riksbanken får rätt. Min egen bedömning ligger närmare Riksbankens än räntemarknadens, då jag tror att en så hög ränteuppgång som räntemarknadens prissättning indikerar skulle slå tillbaka alltför hårt mot både svensk ekonomi och bostadsmarknad – något som nog Riksbanken vill undvika, säger Robert Boije.– Tittar man på hushållens senaste förväntningar om framtida bostadsräntor från i slutet av juni, men före Riksbankens senaste räntebesked, som rimligen påverkar hur mycket en bostadsköpare idag är beredd att betala för en bostad, så ligger de närmare Riksbankens senaste styrräntebana än marknadens syn, säger Robert Boije.

Se tabeller och diagram i länkat dokument här intill.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Telefon: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730-27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se