Dags för en rättvisemärkning av bostäder?

I rapporten ”Vi kan bygga schysstare” tittar SBAB närmare på svenska konsumenters syn på hållbarhet, etik och brottslighet i samband med bostadsbyggande. Siffrorna visar på behovet av en rättvisemärkning.

Om bostäder vore bananer, skulle bostadsköpare kunna välja mellan de som var rättvisemärkta eller omärkta. Men nu är bostäder inte bananer. Konsumenter kan inte aktivt välja det etiskt ansvarsfulla alternativet, för det finns ingen märkning som kan intyga att inga lagar eller regler tummats på, eller att ingen kommit till skada under byggets gång.

Den statistik som SBAB samlat i rapporten ”Vi kan bygga schysstare” visar, bland annat, på att 8 av 10 utländska byggbolag misstänks ha brutit mot svenska lagar och avtal, att 43 % av företagen inom byggbranschen upplever illegal konkurrens, och att 1 av 4 byggbolag själva bedömer att de inte kan överleva utan att bryta mot gällande regelverk.

Samtidigt anser 60 % av de svenska konsumenterna att det främsta ansvaret som ett företag bör ta är att följa upp att tillverkning sker under goda etiska förhållanden.

Så hur vore det om vi ställde samma krav på etiskt ansvar och social hållbarhet när det gäller bostäder, som när det gäller kaffe och t-shirts? Att vi börjar kräva schyssta bostäder på samma sätt som att många kräver schyssta bananer?

SBAB vill med den aktuella rapporten bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om kriminaliteten i byggbranschen i syfte att åstadkomma en förändring. I ”Vi kan bygga schysstare” (se länkad PDF här intill) presenteras information om hur organiserad brottslighet infiltrerat svensk byggbransch och en färsk undersökning som visar hur just bostadsbyggande kommit att bli en blind fläck för konsumenter och bostadsköpare, trots att det rör sig om mångmiljardbelopp.

– Bygginvesteringar i Sverige motsvarar varje år ungefär en tiondel av BNP. En betydande del av dessa pengar försvinner ner i brottslingars fickor. Allt till följd av undermålig lagstiftning, bristande kontroll och klen regelefterlevnad. Detta drabbar både svensk byggindustri, som utsätts för osund konkurrens, och i förlängningen landets skattebetalare, säger Carl Lindståhl, hållbarhetsstrateg hos SBAB.– Kriminaliteten inom byggbranschen är på väg att bli systemkritisk på nationell nivå och detta är redan en ödesfråga för de svenska byggföretagen. Frågan är komplex och svår för konsumenten att få insyn i, men det är många stora varumärken som möter konsumenten vid ett bostadsköp – fastighetsbolag, mäklare, bank, försäkringsbolag… och alla borde vara betjänta av en rättvisemärkning för att kunna ta medvetna beslut, säger Carl Lindståhl.

Carl Lindståhl finns tillgänglig för frågor per telefon och mail (se nedan).

SBAB i Almedalen

Talespersoner från SBAB finns på plats i Almedalen hela nästa vecka. Med anledningen av rapporten bjuder SBAB, tillsammans med Business Arena, också in till seminariet ”Dags för rättvisemärkning av bostäder?” med fokus på just frågor om bostäder och byggbranschens många utmaningar.

Plats: Burmeister, Strandgatan 9 i Visby.

Tid: Måndag den 4 juli, kl. 10.40 – 11.00.

Övrigt: Ingen föranmälan krävs. En videoinspelning av seminariet kommer senare att tillgängliggöras via SBAB:s hemsida och sociala medier.


För mer information, vänligen kontakta:

Carl Lindståhl, Hållbarhetsstrateg, SBAB. Telefon: 0705-59 38 11. E-post: carl.lindstahl@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730-27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se