Kraftigt fall i bostadsägarnas prisförväntningar

Sedan början av året har bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna ändrats markant. Från att en mycket stor majoritet trott på fortsatt stigande bostadspriser på ett år sikt, är gruppen som tror på stigande priser nu marginellt större än den som tror på sjunkande. Till skillnad från i början av pandemin är dock nettotalet fortfarande positivt. 78 procent bedömer att bostadspriserna kan komma att påverkas negativt om elpriserna ökar mycket och 23 procent att de då kan påverkas i hög grad. Detta visar SBAB/Booli:s kvartalsvisa mätning av prisförväntningarna (HPE).

Liten majoritet tror på fortsatt stigande bostadspriser
SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver (se tabell 1). 36 procent av de svarande tror att bostadspriserna kommer att stiga på ett års sikt. Förra kvartalet var den siffran 58 procent. 30 procent tror att de kommer att stå stilla jämfört med 26 procent förra kvartalet. 23 procent tror att priserna kommer att falla jämfört med 6 procent föregående kvartal. De största förändringarna syns således bland dem som tror på stigande respektive sjunkande priser.

Bland de som svarat att de tror att priserna kommer att sjunka, svarar hela 88 procent att det beror på stigande bostadsräntor följt av stramare krav på bankernas kreditgivning (32 procent). Bland de som tror på stigande bostadspriser anger 72 procent ett högt efterfrågetryck som skäl.

– Även om vi, till skillnad från i inledningen av pandemin, nu inte ser samma dramatiska fall i prisförväntningarna så är det ett kraftigt fall. Vi spår själva fallande bostadspriser på ett års sikt till följd av stigande bostadsräntor. Sett ur det perspektivet är bostadsägarna som grupp mer optimistiska än vi, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Oro för konsekvenserna av stigande elpriser
I samband med förra kvartalets mätning infördes en extrafråga om hur bostadsägarna ser på bostadspriserna om elpriserna fortsätter att stiga. 78 procent bedömer att bostadspriserna kan komma att påverkas negativt om elpriserna ökar mycket och 23 procent att de kan påverkas i hög grad. Det är uppgång sedan föregående mätning då motsvarande siffror var 70 respektive 13 procent.

– Vi har nu en situation där både bostadsräntorna och elpriserna stigit kraftigt. Att många i det läget tror att bostadspriserna kan påverkas negativt om elpriserna ökar markant är logiskt och i linje med våra egna beräkningar, säger Robert Boije.

Se tabell- och diagrambilaga via länkat dokument till höger.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Telefon: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730-27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se