Bolån med kort bindningstid förstahandsvalet i april

Under april valde 43 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet. Bland bostadsrättskunderna valde 46 procent tre månaders bindningstid på hela bolånet. 35 respektive 36 procent av villa- och bostadsrättskunderna valde i stället att binda hela bolånet. Bland dem var ett års bindningstid vanligast. 21 procent av villakunderna respektive 19 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet.

Nedan följer en sammanställning av hur SBAB:s nya kunder valde att göra med sina bolån under april 2022, jämfört med i april för ett respektive två år sedan. Ett års bindningstid var det populäraste valet bland de kunder som valde att binda sitt bolån under april. I april i år var snitträntan på tre månaders bindningstid lägre än på räntorna med längre bindningstider.

Villalån


April 22

April 21

April 20

Allt bundet

35 %

26 %

28 %

Allt 3 mån

43 %

58 %

54 %

Mix

21 %

16 %

18 %

Källa: SBAB:s nya villakunder. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 %

Bostadsrättslån


April 22

April 21

April 20

Allt bundet

36 %

23 %

26 %

Allt 3 mån

46 %

63 %

55 %

Mix

19 %

14 %

10 %

Källa: SBAB:s nya bostadsrättskunder. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 %

- Under april var det lägst ränta på bolån med tre månaders bindningstid vilket troligen bidrog till att den bindningstiden var mest populär, trots många prognoser om att den rörliga räntan snabbt är på väg upp, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Det är många beslut som ska fattas i samband med ett bostadsköp. Väljer man tre månaders bindningstid kan man å ena sidan fatta beslut lite senare i processen, när man flyttat in och allt förhoppningsvis upplevs som lite lugnare. Å andra sidan utsätter man sig också för risken att både den rörliga och de bundna räntorna stigit ännu mer, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

För den som vill veta mer om ränteläge och val av bindningstid, läs mer här.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB. Tel: 0709-906814. E-post: claudia.wormann@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730-27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se