Kraftiga prisfall på villor i Stockholm och Malmö i april – men ännu syns ingen räntefrossa på bostadsmarknaden som helhet

Priserna på villor föll med mer än tre procent i Storstockholm och Stormalmö medan de steg marginellt i Storgöteborg. Lägenhetspriserna föll svagt i Storstockholm och Storgöteborg, medan de ökade svagt i Stormalmö. Justerat för normala säsongsmönster var prisökningstakten för riket som helhet 0,4 procent under april. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under april.

Stora prisfall på villor i Storstockholm och Stormalmö
Priserna på villor föll med mer än tre procent i Storstockholm och Stormalmö under april. I Norra Sverige föll de med 0,3 procent. De ökade svagt i Storgöteborg (0,1 procent), Mellersta Sverige (0,8 procent) och Södra Sverige (0,1 procent).

Svagt fallande lägenhetspriser i Storstockholm, Storgöteborg och Södra Sverige
Lägenhetspriserna föll svagt i Storstockholm (-0,7 procent), Storgöteborg (-0,4 procent) och södra Sverige (-0,6 procent), medan de ökade svagt i Stormalmö (0,3 procent), Norra Sverige (0,5 procent) och Mellersta Sverige (0,1 procent).

Prisfall för Sverige som helhet men svag uppgång säsongsrensat
För Sverige som helhet (där bostadsstocken använts som vikt) föll bostadspriserna i april med 0,4 procent och med ungefär samma fall för både villor och lägenheter. Justerat för normala säsongseffekter steg dock priserna med 0,4 procent.

En bostadsmarknad som står och balanserar i avvaktan på högre räntor

– Även om villapriserna föll kraftigt i Storstockholm och Stormalmö syns ännu ingen räntefrossa på bostadsmarknaden som helhet. Säsongsrensat steg bostadspriserna svagt i april i Sverige, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– I de indikatorer vi har på Booli i form av bland annat budpremier och antal budgivare ser vi inte att temperaturen på bostadsmarknaden skulle ha fallit påtagligt de allra senaste dagarna. Riksbanken aviserade en första höjning av reporäntan så sent som i torsdags. Det skulle dock vara förvånande om vi inte får se ett tydligt trendskifte i bostadsprisutvecklingen om Riksbanken fortsätter att höja reporäntan i linje med vad de aviserade i förra veckan. Vår prognos med brett fallande bostadspriser under andra halvåret i år står fast, säger Robert Boije.

Se tabell och diagram via länkad PDF här intill.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 0702-69 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730-27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se