Räntejusteringar till följd av stigande upplåningskostnader

SBAB höjer sina listräntor för bolån med 0,06–0,25 procentenheter. Förändringarna gäller från och med fredag 22 april.

Det är SBAB:s ambition att agera transparent med listräntorna för bolån genom en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna. SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är både enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån fr o m 220422.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

+0,06

1,82

1 år

+0,15

2,17

2 år

+0,20

2,76

3 år

+0,25

3,08

4 år

+0,25

3,21

5 år

+0,25

3,31

7 år

+0,25

3,54

10 år

+0,25

3,69

Grönt bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.


För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730-27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se