Fortsatt stigande upplåningskostnader medför högre bolåneräntor

SBAB höjer sina listräntor för bundna bolån med 0,13-0,35 procentenheter. Förändringarna gäller från och med tisdag 5 april.

Det är SBAB:s ambition att agera transparent med listräntorna för bolån genom en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna. SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kunden är både enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

– Vi ser att marknaden räknar med fler och tätare räntehöjningar än vad Riksbanken och europeiska centralbanker hittills kommunicerat. Som en följd av det, och fortsatt stigande upplåningskostnader, stiger även bolåneräntorna uppåt på bred front, säger Mikael Inglander, tf. VD SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån fr o m 220405.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

oförändrad

1,76

1 år

+0,13

2,02

2 år

+0,35

2,56

3 år

+0,30

2,83

4 år

+0,25

2,96

5 år

+0,25

3,06

7 år

+0,35

3,29

10 år

+0,35

3,44


Grönt bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, Presschef, 073-027 19 65, douglas.norstrom@sbab.se