Höjda bolåneräntor i kölvattnet av stigande upplåningskostnader

Pågående turbulens på finansmarknaderna medför fortsatt stigande marknadsräntor och ökade upplåningskostnader. SBAB höjer mot bakgrund av det samtliga listräntor med 0,09-0,30 procentenheter. Förändringarna gäller från och med måndag 21 mars.

SBAB har som ambition att agera transparent med listräntorna för bolån genom en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna. SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kunden är både enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

– Det är en turbulent tid för såväl världen som den internationella finansmarknaden. Osäkerheten medför höjda styrräntor och högre upplåningskostnader samtidigt som de senaste årens stimulansåtgärder börjat trappas ner. En följd av allt detta är ökade bolånekostnader, säger Mikael Inglander, tf. VD SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån fr o m 220321.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

+0,09

1,76

1 år

+0,30

1,89

2 år

+0,30

2,21

3 år

+0,30

2,53

4 år

+0,30

2,71

5 år

+0,30

2,81

7 år

+0,30

2,94

10 år

+0,30

3,09


Grönt bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, Presschef, 073-027 19 65, douglas.norstrom@sbab.se