Stigande marknadsräntor medför höjda bolåneräntor

Fortsatt stigande marknadsräntor medför ökade upplåningskostnader för SBAB. Mot bakgrund av detta höjs listräntorna för bolån med bindningstider på 2 år–10 år med 0,15–0,27 procentenheter. Förändringen gäller från och med onsdag 16 februari. SBAB:s lägsta möjliga bolåneränta är efter förändringen 1,04 procent*.

SBAB har en transparent räntesättningsmodell för bolån, där ambitionen är att listräntorna för bolån ska uppvisa en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan på så sätt själv enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

– Vi ser en fortsatt stigande inflation och marknaden prisar in räntehöjningar i en betydligt snabbare takt än vad som kommunicerats från Riksbanken och andra centralbankers sida. Marknadsräntorna fortsätter därför att stiga och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden ökat, säger Mikael Inglander, tf. VD SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

oförändrad

1,67

1 år

oförändrad

1,59

2 år

+0,17

1,91

3 år

+0,24

2,23

4 år

+0,27

2,41

5 år

+0,27

2,51

7 år

+0,20

2,64

10 år

+0,15

2,79


Grönt bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom en ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

* Gäller bolån med 1-års räntebindningstid, belåningsgrad om högst 70%, lägst 4,5 mnkr i bolån och bostad med energiklass A eller B (se om Grönt bolån ovan).

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se