Svårt få ihop kalkylen för ny bostad efter separation

SBAB har kartlagt möjligheten för kvinnor respektive män med två minderåriga barn att efter en separation kunna köpa varsin trea i Sveriges 25 största kommuner. Räknat på medianinkomst är slutsatsen att kvinnan efter en separation inte får ihop kalkylen för en trea i någon av kommunerna. En man i samma situation får ihop kalkylen i 7 av 25 kommuner.

SBAB har kartlagt möjligheten för par med två minderåriga barn att efter en separation kunna köpa varsin trea i Sveriges 25 största kommuner. Beräkningen utgår från en man och en kvinna med medianinkomst och vilken möjlighet de har att kunna klara av bankens kreditprövning vid köp av en trea till medelpris. Separationen antas ske i åldern 40–49 år.

Något färre skilsmässor under 2021

Under 2021 kom det in 28 611 ansökningar om skilsmässa till Domstolsverket vilket är något färre än under 2020 (31 834). Det finns ingen samlad statistik på hur många som under ett år separerar i ett samboförhållande. Det är väldigt många skilsmässor per år och det är viktigt att det finns goda möjligheter för de som skiljer sig att kunna hitta en ny bostad.

Svårast för kvinnor – men även män har det svårt

För en kvinna med medianinkomst går kalkylen inte ihop i någon av Sveriges 25 största kommuner. En man kan få ihop kalkylen och köpa en trea i sju av dessa kommuner - Gävle, Västerås, Sundsvall, Kristianstad, Växjö, Borås och Karlstad.

- Att flytta upplevs som jobbigt för de allra flesta. Att flytta på grund av separation känns sannolikt ännu jobbigare. Att då också inse att man inte har råd att efterfråga den bostad man har behov av gör knappast situationen bättre. Tidsaspekten blir en viktig faktor för den som separerar - ofta vill man flytta snabbt. Nyproduktion faller därför normalt bort då det ofta är lång tid mellan kontrakt och inflyttning. Vidare vill många som separerar med barn bo nära varandra och gärna med närhet till området de tidigare bodde i, säger Claudia Wörmann boendeekonom på SBAB.

- Att hitta två bostäder i samma område och gärna i anslutning till det tidigare gemensamma hemmet är bara det en stor utmaning. Speciellt svårt är det om utbudet är så lågt som det varit nu under pandemin. Eftersom nyproduktion faller bort som alternativ vid sidan av de rent ekonomiska begränsningarna kan man också säga att separerade inte har tillgång till hela bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann.

Allra svårast är det i tillväxtregioner

SBAB har valt att göra beräkningarna för Sveriges största kommuner. Detta eftersom det på dessa marknader sällan är möjligt att få ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet i samband med en separation. Många är därför hänvisade till att antingen hyra i andrahand eller köpa sin bostad. Kreditrestriktioner och de stora prisökningar på bostäder som inte beror på sänkta bolåneräntor, har ytterligare bidragit till den ansträngda situationen för många separerade.

- Utan att ha faktiska siffror på det, vågar jag påstå att många efter en separation tvingas köpa en bostad som de vet med sig är för liten från början. Behovet är en trea eller fyra men ekonomin räcker kanske bara till en tvåa. Kanske får barnen dela på det enda sovrummet och själv sover man i vardagsrummet. Många har arbetat hemifrån under pandemin och jag kan föreställa mig att det varit en särskilt stor utmaning för den som separerat och som bor trångt. Varannan vecka, när barnen är hos den andra föräldern, kan det sannolikt fungera hyfsat men den vecka när alla är hemma är det sannolikt både ansträngt och stressande, säger Claudia Wörmann.

Underlag till beräkningarna som tagits in i kreditprövningen

 

Kommun

Medelpris 3:a

Kontantinsats

Medianinkomst Män

Medianinkomst

Kvinnor

Stockholm

5 550 000

832 500

41 370

36 015

Nacka

4 252 500

637 875

48 300

40 635

Botkyrka

2 595 000

389 250

32 130

27 825

Huddinge

3 240 000

486 000

39 690

34 440

Göteborg

3 555 000

533 250

37 485

31 500

Uppsala

2 850 000

427 500

39 270

33 285

Kristianstad

1 410 000

211 500

34 650

29 505

Lund

3 165 000

474 750

41 790

34 125

Linköping

2 565 000

384 750

39 690

32 130

Jönköping

2 452 500

367 800

37 275

30 870

Halmstad

2 355 000

353 250

36 435

30 450

Växjö

2 032 500

304 875

37 275

30 870

Örebro

2 070 000

310 500

36 435

30 660

Haninge

2 670 000

400 500

36 645

31 500

Malmö

2 557 500

383 625

30 555

27 930

Umeå

2 490 000

373 500

38 325

32 235

Södertälje

2 245 000

336 750

32 865

27 720

Norrköping

2 040 000

306 000

35 700

30 870

Helsingborg

2 227 500

334 125

36 225

29 715

Eskilstuna

1 822 500

273 375

33 600

28 875

Västerås

1 800 000

270 000

37 800

31 290

Karlstad

1 905 000

285 750

36 855

31 185

Gävle

1 042 000

156 300

37 695

31 395

Borås

1 717 500

257 625

36 225

30 135

Sundsvall

1 162 000

174 300

38 220

31 500

Källa: Booli, SBAB, SCB

Claudia Wörmanns tips till dig som ska separera:

  • En del av de problem man står inför när en separation är ett faktum är att man tidigare inte reflekterat över familjens ekonomiska upplägg. Har en i relationen gjort karriär innebär det ofta att den andra tagit mer ansvar för barn och hushåll, med negativ påverkan på inkomsten. Allt har fungerat fint och för sent inser man kanske att det funnits en inbyggd ekonomisk orättvisa som blir synlig först när omständigheterna förändras. Ett sätt att undvika det här är att regelbundet se över familjens ekonomiska upplägg och justera eventuella ekonomiska skillnader på ett rättvist sätt redan under pågående äktenskap.
  • När man bestämt sig för att separera vill de allra flesta få en lösning snabbt. Försök ändå att ha lite is i magen. Man kan välja att vara öppen med sin situation för vänner och familj. Hör med vänner och bekanta om det finns en temporär boendelösning. Någon har kanske en undervåning som står tom eller vinterbonad sommarstuga. Genom att ge sig själv lite mer tid finns det bättre förutsättningar att fatta bra beslut inför en mer permanent bostadslösning.
  • Många föräldrar känner skuld och skam för att familjen splittrats och försöker kompensera det gentemot barnen. Prata med barnen om den nya situationen och undvik att tävla om det materiella.
  • När du väl ska bygga upp ett nytt hem - det är ju faktiskt ett hem som ska bli två nya - kan det kosta mycket pengar. Utnyttja det faktum att återvinningens era är här. Det finns en massa möbler, sportutrustning och cyklar som är knappt märkbart begagnade att köpa på både nätet och i fysiska butiker. Allt behöver inte vara perfekt – låt det få ta sin tid.

Om undersökningen

Booli står för prisstatistiken på treor och SBAB har räknat ut kontantinsatsen. Boytan 75 kvm har använts i beräkningen. Uträkningen baseras på en ensam sökande utan vare sig studielån eller andra lån. Personen som separerar har två minderåriga barn och har delad vårdnad. I beräkningen har vi gjort antagandet att man har möjlighet att betala hela kontantinsatsen (på medelpriset). Inkomststatistiken är framtagen ur SCB:s statistikdatabas, medianinkomst sorterad på åldern 40 – 49 år samt kön och kommun. Statistiken är från 2019 som är den senaste att tillgå. SBAB har räknat upp medianinkomsten med faktorn 1,05 (dvs. fem procent) för att approximera 2021 års medianinkomst. Statistiken om antal inkomna skilsmässor är hämtad från Domstolsverket.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, tfn: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, tfn: 0724-51 79 37, erik.bukowski@sbab.se