Brett fallande bostadspriser i december

Huspriserna sjönk i alla regioner i december och allra mest i Storgöteborg följt av Norra Sverige. Lägenhetspriserna föll i fyra av sex regioner och som mest i Norra Sverige. Prisnedgångarna på både hus och lägenheter i Norra Sverige de senaste tre månaderna sticker ut jämfört med övriga regioner. Detta visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under december.

Lägenhetspriserna sjönk i fyra av sex regioner och som mest i Norra Sverige

Lägenhetspriserna föll i fyra av sex regioner i december. Mest föll dem i Norra Sverige (-2,3 %). Mest steg de i Storgöteborg (1,2 %).

- Med undantag för Storgöteborg, ligger lägenhetspriserna nu under all time high i samtliga regioner. De senaste tre månaderna har lägenhetspriserna fallit med nästan 6 procent i Norra Sverige. Här sticker prisfallet ut jämfört med övriga regioner, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Huspriserna föll i samtliga regioner

Huspriserna föll i samtliga regioner i december. Som mest föll de i Storgöteborg (-2,5 %) tätt följt av Norra Sverige (-2,2 %).

- I flera av regionerna kan nog prisnedgångarna anses ligga inom ramen för vad man kan förvänta sig av en decembermånad då det normalt är lugnare på bostadsmarknaden. Prisnedgångarna i Storgöteborg och Norra Sverige är dock relativt stora, säger Robert Boije.

- De senaste tre månaderna har huspriserna fallit med över sex procent i Norra Sverige vilket följer samma mönster som för lägenheterna. En möjlig förklaring kan vara att den prishöjande effekt coronapandemin haft i kölvattnet av distansarbete nu klingar av, säger Robert Boije.

Se tabell nedan över prisutvecklingen i december på lägenheter och hus.

SBAB Booli HPI, december 2021

Anm: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bland annat bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se