Splittrad bild av boprisutvecklingen i november – störst tryck nedåt i Norra Sverige

November uppvisade en regionalt splittrad boprisutveckling. Lägenhetspriserna sjönk i tre av sex regioner och småhuspriserna i två av sex regioner. Som mest sjönk såväl lägenhets- som huspriserna i Norra Sverige. Största prisuppgången på lägenheter syntes i Södra Sverige och på hus i Stormalmö. Detta visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under november.

Lägenhetspriserna sjönk respektive steg i tre av sex regioner

Utvecklingen av lägenhetspriserna uppvisade en splittrad bild i november. I tre av sex regioner sjönk lägenhetspriserna medan de steg i resterande tre. Som mest sjönk lägenhetspriserna i Norra Sverige (-1,4 %) följt av Storstockholm (-0,6 %) och Storgöteborg (-0,3%). Störst uppgång uppvisade Södra Sverige (1,5 %).

Huspriserna steg i fyra av sex regioner och sjönk i två

Även på hussidan uppvisade utvecklingen i november en blandad bild. I Norra- och Mellersta Sverige sjönk huspriserna med 3,2 respektive 1,0 procent. Som mest steg huspriserna i Stormalmö (1,5 %).

- Även om vi ser relativt stora prisnedgångar på både lägenheter och hus i Norra Sverige skulle jag säga att vi - sett till att slutet av hösten och förvintern brukar vara en lugn period på bostadsmarknaden - har en fortsatt stabil utveckling på den svenska bostadsmarknad som helhet, säger Robert Boije chefsekonom på SBAB i en kommentar till boprisutvecklingen i november.

- Lägenhetspriserna ligger under de, hitintills, uppmätta högsta nivåerna i fyra av sex regioner. I Stormalmö och Södra Sverige ligger de däremot på ”all time high”. Huspriserna ligger i samtliga sex regioner under sina tidigare toppnoteringar. Perioden med mycket stora prisuppgångar på bostäder är över för denna gång – om något ligger risken på nedåtsidan när räntorna klättrar upp igen och pandemin är över, säger Robert Boije.

Se tabell nedan över prisutvecklingen i november på lägenheter och hus.

SBAB Booli HPI, november 2021

Anm: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bland annat bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se