VD-byte i SBAB Bank AB (publ)

Klas Danielsson, som varit VD i SBAB Bank AB (publ) (”SBAB”) sedan 2014, lämnar idag SBAB och ersätts av Mikael Inglander som tillförordnad VD.

”Klas Danielsson har med framgång lett bolaget genom en kulturresa och utvecklat SBAB:s varumärke, vilket är något som banken tar med sig in i framtiden. Under de senaste åren har SBAB stärkt marknadspositionen och tagit marknadsandelar.

För att i en allt snabbare omvärldsförändring ta SBAB till nästa nivå anser styrelsen att det krävs ett nytt ledarskap. Detta inkluderar fortsatt fokus på kund och digitalisering med tydligare prioriteringar för att uppnå operationell effektivitet i den fortsatta tillväxtresan. Processen att hitta en efterträdare inleds omgående”, säger Jan Sinclair, styrelseordförande.

I väntan på ny VD har tillförordnad VD Mikael Inglander i uppdrag att fortsätta den strategiska utvecklingen av banken. Mikael Inglander har sedan 2014 varit CFO. Denna befattning lämnar han i samband med att han utsetts till tillförordnad VD.

Till Klas Danielsson utgår avgångsvederlag enligt regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.bukowski@sbab.se