Längre bolåneräntor justeras efter kraftigt stigande marknadsräntor

Eftersom marknadsräntorna under en tid stigit kraftigt har upplåningskostnaderna ökat och därför höjs listräntorna för bolån med bindningstider 2–10 år med 0,20 procentenheter. Förändringen gäller från och med tisdag 2 november. SBAB:s lägsta möjliga bolåneränta är efter förändringen 0,99 procent*.

SBAB har som ambition att agera transparent med listräntorna för bolån genom en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna. SBAB har en transparent räntesättningsmodell för bolån gentemot kunden - som är enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

- Inflationen har stigit och kan komma att bestå på en högre nivå än tidigare. Riksbanken och andra centralbanker förväntas nu höja sina styrräntor tidigare än vad som förut antagits. Samtidigt förväntas Riksbanken och andra centralbanker att trappa ned på sina andra stimulansåtgärder i form av köp av obligationer. Som en konsekvens av detta har marknadsräntorna stigit och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden ökat, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

- Kanske har bolåneräntorna nu lämnat en lägstanivå som blir svår att se framför sig igen, åtminstone på kort sikt. Men samtidigt är det viktigt att inse att bolåneräntorna fortsatt är på en mycket låg nivå historisk sett. Vår lägsta bolåneränta ligger fortsatt under en procent – 0,99 procent. Även med ett något högre ränteläge är räntekostnaderna för bostäder på historiskt låga nivåer, trots högre bostadspriser och större bolån, fortsätter Klas Danielsson, VD SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

oförändrad

1,64

1 år

oförändrad

1,54

2 år

+0,20

1,64

3 år

+0,20

1,74

4 år

+0,20

1,89

5 år

+0,20

1,99

7 år

+0,20

2,24

10 år

+0,20

2,44


Grönt bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

* Gäller bolån med 1-års räntebindningstid, belåningsgrad om högst 70%, lägst 4,5 mnkr i bolån och bostad med energiklass A eller B (se om Grönt bolån ovan).

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, tfn: 0724-51 79 37, erik.bukowski@sbab.se