Rekordlåga längre bolåneräntor höjs 0,05 procentenheter

Till följd av ökade upplåningskostnader höjs listräntorna för bolån med bindningstider 2–10 år med 0,05 procentenheter. SBAB:s lägsta möjliga bolåneränta är därmed mycket låga 0,89 procent* från tidigare rekordlåga 0,84%**.

De långa marknadsräntorna har gått upp den senaste tiden. Till följd av detta har SBAB:s upplåningskostnader ökat. SBAB har som ambition att agera transparent i räntesättningen för bolån genom en följsamhet mellan listräntorna för bolån och upplåningskostnaderna.

- Det vi gör nu är en mindre justering uppåt från en rekordlåg nivå. Upplåningskostnaderna på kapitalmarknaden för bostadsfinansiering är fortfarande inom historiskt låga nivåer. Våra bolåneräntor är fortsatt bland marknadens lägsta, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån efter dagens förändring.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

oförändrad

1,64

1 år

oförändrad

1,54

2 år

+0,05

1,44

3 år

+0,05

1,54

4 år

+0,05

1,69

5 år

+0,05

1,79

7 år

+0,05

2,04

10 år

+0,05

2,24

Transparens och enkelhet

SBAB:s kunder slipper alltid att förhandla om bolåneräntan och SBAB ställer aldrig krav på andra bankengagemang. SBAB:s modell för räntesättning är enkel och transparent. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Du kan enkelt räkna ut vilken ränta du erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Grönt bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

* Gäller bolån med 2-års räntebindningstid, belåningsgrad om högst 70%, lägst 4,5 mnkr i bolån och bostad med energiklass A eller B (se om Grönt bolån ovan).
** Under augusti 2021 sänkte SBAB alla listräntor för bolån och kunde erbjuda den lägsta räntan i bankens historia, 0,84 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, tfn: 0724-51 79 37, erik.bukowski@sbab.se