Efter-semestern-effekt: bostadspriserna upp på bred front i augusti

Bostadspriserna vände upp på bred front i augusti efter mer dämpade sommarmånader. Lägenhetspriserna steg i samtliga regioner med undantag för i Storgöteborg där de stod mer eller mindre stilla. Villapriserna steg också, med undantag för i Storstockholm där de stod stilla och Mellersta Sverige där de sjönk svagt. I samtliga storstadsområden ligger priserna på både lägenheter och villor kvar under toppnoteringarna tidigare under året. Detta visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under augusti.

Lägenhetspriserna upp på bred front i augusti …

Lägenhetspriserna steg på bred front under augusti med undantag för i Storgöteborg där de stod mer eller mindre stilla (-0,1 procent). Som mest steg lägenhetspriserna i Mellersta Sverige där de ökade med hela 4,4 procent. I Storstockholm och Stormalmö ökade de med 1,3 respektive 1,1 procent.

- Efter två sommarmånader med röda siffror i storstadsområdena ser vi nu att lägenhetspriserna vänt upp något i Storstockholm och Stormalmö. Priserna ligger dock fortfarande kvar under de tidigare toppnoteringarna under året, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

… och även villapriserna

Även villapriserna steg på bred front, med undantag för i Stockholm (0,0 procent) och Mellersta Sverige (-0,6 procent). I Stormalmö ökade villapriserna med hela 3,8 procent, vilket var den högsta noteringen i Sverige för de områden indexet beräknas för.

- Som väntat, och som vi förutspådde i början av augusti när vi kommenterade de röda sifforna för juli, har både lägenhets- och villapriserna hoppat upp igen i augusti, med undantag för i några regioner. Det är högst troligt en ”efter-semestern-effekt” i linje med normala säsongsmönster, säger Robert Boije.

- Det blir nu intressant att följa utvecklingen under hösten. Vi vet erfarenhetsmässigt att hösten brukar vara mer lugn på bostadsmarknaden, men osäkerheten är för närvarande stor. I ena vågskålen, som lutar mot stillastående priser i närtid eller kanske till och med fallande priser på lite sikt, ligger stigande långa boräntor framöver och en viss återgång till mer normala konsumtionsmönster i takt med att pandemin klingar av. I den andra vågskålen ligger ökande optimism i kölvattnet av det succesivt förbättrade ekonomiska läget i stort i Sverige, säger Robert Boije.

Se tabell med prisutveckling i olika områden i Sverige nedan.

Anm: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bl.a. bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se