Tremånadersränta populärast för bostadsrättsägare i Skåne

Under juni och juli i år valde 61 procent av bostadsrättsägarna i Skåne tremånaders bindningstid. Tendensen att fler bostadsrättsägare än villaägare väljer kortast möjliga bindningstid återfanns även i Västra Götaland och Stockholms län.

Statistikens uppbyggnad

Statistiken baseras på nya kunders val av bindningstid och befintliga kunder med bolån som valt ny bindningstid under juni och juli. Det går att bryta ned statistiken på flera län. Den här gången fokuserar vi på hur kunder i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län valt att göra med sina bolån.

- Bostadsrättsinnehavare är betydligt mer benägna att välja lån med tre månaders ränta jämfört med villaägare, så det är troligt att boendeformen i sig spelar roll för valet av bindningstid. Vi bor dock längre i småhus än bostadsrätter, vilket också kan påverka, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

- En annan faktor som sannolikt slår igenom vid val av bindningstid är omkostnader. Det är större risk att det kan komma större oförutsedda kostnader för underhåll i småhus än bostadsrätter som man kanske inte räknat med. Att binda räntan kan därmed bidra till större förutsägbarhet i månadskostnaderna, säger Claudia Wörmann.

- Vi ser nu att betydligt fler och framförallt småhusägare väljer att binda räntan. Det är inte så konstigt sett till att det just nu är lägre ränta på bolån med bindningstid på mellan ett och tre år jämfört med på bolån på tremånaders, avslutar Claudia Wörmann.

Skåne län

I Skåne valde 61 procent av bostadsrättsköparna/ innehavarna tre månaders bindningstid och 46 procent fattade samma beslut för sitt villalån. 41 procent av villaägarna valde att binda sina bolån. Motsvarande andel för dem med bostadsrätt var 28 procent. 11 procent av dem med bostadsrätt respektive 12 procent av dem med villa valde en mix av bindningstider, med en del tre månaders och en del med längre bindningstid.

Stockholms län

I Stockholm valde 58 procent av bostadsrättsköparna/ innehavarna tre månaders bindningstid och 51 procent fattade samma beslut för sitt villalån. 34 procent av villaägarna valde att binda sina bolån. Motsvarande andel för bostadsrättsägare var 27 procent. 15 procent av dem med bostadsrätt respektive 14 procent av villaägarna valde en mix av bindningstider, med en del tre månaders och en del med längre bindningstid.

Västra Götalands län

I Västra Götalands län valde 55 procent av bostadsrättsköparna/ innehavarna tre månaders bindningstid och 40 procent fattade samma beslut för lånet på sin villa.
47 procent av villaägarna valde att binda sina bolån. Motsvarande andel för bostadsrättsägare var 32 procent. 13 procent av dem med bostadsrätt respektive 14 procent av villaägarna valde en mix av bindningstider, med en del tre månaders och en del med längre bindningstid.

Val av bindningstid villaägare i juni och juli


Allt bundet

Allt rörligt

Mixat

Stockholm

34%

51%

14%

Skåne

41%

46%

12%

Västra Götaland

47%

40%

14%

Källa: SBAB. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Val av bindningstid bostadsrättsägare i juni och juli


Allt bundet

Allt rörligt

Mixat

Stockholm

27%

58%

15%

Skåne

28%

61%

11%

Västra Götaland

32%

55%

13%

Källa: SBAB. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Mer om statistiken

Underlaget baseras på SBAB:s nya kunder, samt befintliga kunder som lade om sina lån under perioden 1 juni till och med 31:a juli. Vill du veta mer om hur kunderna valde att göra i ditt län, välkommen att höra av dig så tar vi fram underlaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, tfn: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, tfn: 0724-51 79 37, erik.bukowski@sbab.se