SBAB sänker bolåneräntorna – ny rekordlåg bolåneränta från 0,84%

Från och med fredag 6 augusti sänker SBAB alla listräntor för bolån. Listräntorna för bolån med bindningstid 3 månader och 1 år sänks med 0,05 procentenheter. För resterande bindningstider sänks listräntorna med 0,10 procentenheter. Ändringarna sker till följd av minskade upplåningskostnader. SBAB:s lägsta möjliga bolåneränta är efter sänkningen rekordlåga 0,84 procent*.

Trots stigande inflation har marknadsräntorna och därtill räntorna för bostadsobligationer den senaste tiden sjunkit och till följd av detta har SBAB:s upplåningskostnader blivit lägre. Centralbankers fortsatt mycket expansiva penningpolitiska stödåtgärder i form av köp av obligationer är troligen en av orsakerna. Andra orsaker kan vara sjunkande inflationsförväntningar på grund av oro för konjunkturen mot bakgrund av nya mutationer av Corona-viruset. Marknadssentimentet kan snabbt förändras och ett scenario under hösten med ökade inflationsförväntningar och stigande marknadsräntor, och därmed med högre bolåneräntor, kan inte uteslutas.

SBAB har som ambition att agera transparent i räntesättningen för bolån genom en följsamhet mellan listräntorna för bolån och upplåningskostnaderna.

- Upplåningskostnaderna på kapitalmarknaden för bostadsfinansiering är för närvarande historiskt låga. Våra bolåneräntor skall alltid vara mycket konkurrenskraftiga. Vår lägsta möjliga bolåneränta är nu häpnadsväckande rekordlåga 0,84%, vilket är en tydlig signal om vilken extremt förmånlig marknad vi för närvarande har för bostadsfinansiering, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån efter räntesänkningen.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

-0,05

1,64

1 år

-0,05

1,54

2 år

-0,10

1,39

3 år

-0,10

1,49

4 år

-0,10

1,64

5 år

-0,10

1,74

7 år

-0,10

1,99

10 år

-0,10

2,19

Transparens och enkelhet

SBAB:s kunder slipper alltid att förhandla om bolåneräntan och SBAB ställer aldrig krav på andra bankengagemang. SBAB:s modell för räntesättning är enkel och transparent. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Du kan enkelt räkna ut vilken ränta du erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Grönt bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

* Gäller bolån med 2-års räntebindningstid, belåningsgrad om högst 70%, lägst 4,5 mnkr i bolån och bostad med energiklass A eller B (se om Grönt bolån ovan).

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se