AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för januari–juni 2021

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) delårsrapport för januari–juni 2021 finns nu tillgänglig på www.sbab.se/IR.

Januari–juni 2021 (Januari–juni 2020)

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 038 mnkr (821)
  • Räntenettot uppgick till 1 725 mnkr (1 501)
  • Kostnaderna uppgick till 616 mnkr (553)
  • Kreditförlusterna (netto) uppgick till positiv 3 mnkr (negativ 18)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15,8 procent (16,7)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.bukowski@sbab.se