Fallande lägenhetspriser i samtliga storstadsområden i juni

Lägenhetspriserna föll i storstadsområdena i juni. Även villapriserna föll i Storstockholm liksom i Södra Sverige. Det visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli.

Fallande lägenhetspriser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Under juni föll lägenhetspriserna med 0,1, 0,4 och 1,5 procent i Storstockholm, Storgöteborg respektive Stormalmö. I resten av landet fortsatte lägenhetspriserna att stiga. Som mest steg de i Mellersta Sverige (1,5 procent).

- Prisutvecklingen på lägenheter i våra storstäder under juni bekräftar den tendens till inbromsning vi började skönja i april och som har fortsatt under våren. Mycket talar för att vi nu nått upp till en smärtgräns. Under mer normala omständigheter så hade det samtidigt varit viktigt att väga in att sommarmånaderna brukar vara mer lugna på bostadsmarknaden, men liksom förra året är många kvar hemma i Sverige. Läget är därför lite svårbedömt och det blir intressant att se vad som händer efter sommaren, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Fallande villapriser i Stockholm

Villapriserna föll med 1,6 procent i Storstockholm under juni. Även i Södra Sverige föll priserna (0,9 procent). I resterande delar av Sverige ökade priserna och som mest i Norra Sverige (2,3 procent).

- Villapriserna har under pandemin stigit i en takt som vi inte sett sedan slutet av 1980-talet. Vi har också haft stora underskott på villor i särskilt Storstockholm till följd av mer än ett decennium med liten nyproduktion. I likhet med lägenhetspriserna har vi nu nog ändå nått något av en smärtgräns i Storstockholm, även om sommarmånaderna brukar vara lite lugnare, säger Robert Boije.

Se tabell med prisutveckling i olika områden i Sverige nedan.

Anm: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bl.a. bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se