Fastighetsmäklare: Unga i kläm på bostadsmarknaden

Som en extrafråga i Mäklarbarometern fick landets fastighetsmäklare besvara frågan om vilken grupp som har det svårast på bostadsmarknaden just nu. Mäklarna är eniga om att det i första hand är unga förstagångsköpare som hamnar i kläm på bostadsmarknaden.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna gör en kvartalsvis prognos. Denna gång är det tredje kvartalet med juli till och med september som bedöms. I och med att fastighetsmäklarna kommer så nära hur både köpare och säljare resonerar kan de tidigt fånga upp det som senare syns i statistiken.

Bostadsrätter och småhus

Vilken grupp anser du har det svårast på bostadsmarknaden just nu? Med svårt menas att hitta/ha råd med ett boende som passar.


Stockholm

Göteborg

Malmö

Unga förstagångsköpare

84%

65%

64%

Ensamstående med barn

10%

14%

20%

De som separerar

3%

12%

6%

Äldre som säljer villan och vill flytta till mindre

3%

9%

9%

Källa: SBAB:s Mäklarbarometer. Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

- Mäklarna är eniga om att det i första hand är unga förstagångsköpare som kommer i kläm på bostadsmarknaden genom att de har svårt att hitta och ha råd med en bostad som passar behoven. Stigande priser, krav på amortering och kontantinsats påverkar. Det sorgliga är att de eventuella, framtida åtgärder som kan komma, underlättar först för nästa generation unga. Dagens unga förstagångsköpare som är ute på bostadsmarknaden nu får klara sig bäst de kan, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Även ensamstående med barn har det svårt, enligt fastighetsmäklarna. Sverige har flest singelhushåll i världen. Två inkomster i ett parförhållande underlättar bostadsköpet, men det lirar väldigt lite med hur sammansättningen av hushållen i Sverige verkligen ser ut, avslutar Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 30 maj till 14 juni 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Bukowski, Presschef SBAB telefon: 0724-51 79 37, erik.bukowski@sbab.se