Fortsatt stort intresse för att arbeta hemifrån

Intresset för att kunna jobba hemifrån även efter pandemin är fortsatt stort, men inte lika stort som i början av pandemin. En möjlig förklaring är att det som för ett år sedan var nyhetens behag, nu börjar upplevas lite mer påfrestande. Det visar SBAB:s senaste undersökning om att jobba hemifrån efter pandemin.

För många har vardagen förändrats under coronapandemin och en tydlig konsekvens är att hemmajobbandet blivit vanligare. I en undersökning som SBAB gjorde i augusti 2020 svarade 62 procent av de som arbetat hemifrån att de gärna ville fortsätta göra det. När samma fråga ställs idag är det istället 49 procent som uppger att de gärna vill fortsätta att arbeta på distans. Undersökningen visar också, vid en jämförelse med 2020, att betydligt färre upplever att privatlivet har förbättrats av att arbeta hemifrån.

- Det är naturligtvis svårt att veta de individuella skälen till att färre vill arbeta hemifrån idag jämfört med i fjol. Orsakerna kan finnas i privatlivet och viljan att arbeta hemifrån kan också påverkas av hur man bor. Är man fler som arbetat hemifrån kan det finnas störningsmoment i hur bostaden är disponerad. En bostad som är liten eller har en öppen planlösning försvårar. Att umgås dygnet runt, att bostaden är arbetsplats på dagen och privat sfär efter arbetstid, kan också vara en utmaning, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Ju yngre – desto mindre önskan om fortsatt distansarbete

I undersökningen märks det tydligt att viljan att fortsätta arbeta på distans inte är lika stor bland de yngre. Omställningen från ett rikt socialt liv, vilket även inbegriper att vara på en fysisk arbetsplats, till det liv som pandemin medförde, kan vara svårare att hantera för den som är ung.

- Bostadssituationen påverkar kanske yngre personer i större utsträckning än äldre. Ju yngre man är desto mer sannolikt är det att man bor i en bostad som är liten och som inte är så lämpad för ett arbete helt eller delvis på distans, säger Claudia Wörmann.

Synen på att jobba hemma under coronapandemin*


Augusti 2020

Juni 2021

Vill kunna fortsätta arbeta hemma även i framtiden

62 procent

49 procent

Anser att deras privatliv har förbättrats av att arbeta hemma

46 procent

24 procent

* De som svarat att de har ett jobb samt arbetat hemma som en konsekvens av coronapandemin.

Effekter på bostadsmarknaden

Under pandemin har bostadsmarknaden kännetecknats av en ökad efterfrågan på bostäder med större yta. För många har pandemin gjort att hemmet blivit den centrala punkten för mycket som tidigare gjordes utanför bostaden, vilket leder till att efterfrågan på yta har ökat.

- Om både viljan och möjligheten finns för att fortsätta arbeta hemifrån kan trenden med hög efterfrågan på stora bostäder fortsätta även efter sommaren och pandemin. Vår undersökning pekar mot ett fortsatt stort sådant intresse men att det är betydligt mindre jämfört med i höstas. Priserna är uppe på en så hög nivå, så även om man är i behov av en större bostad, kan det nu också vara svårt att få ihop kalkylen. Det kommer att bli en mycket intressant höst på bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via en webenkät 4 till 8 juni (1005 svar). Deltagarna bestod av ett representativt urval avseende kön, ålder och geografi. Undersökningen genomfördes av SynoInt på uppdrag av SBAB. Undersökningen förra året som gjordes på samma sätt genomfördes 5 till 10 augusti 2020 (1017 svar).

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Bukowski, Presschef SBAB telefon: 0724-51 79 37, erik.bukowski@sbab.se