SBAB sänker bolåneräntan för bolån med bindningstid 2 år

Från och med tisdag 15 juni sänker SBAB listräntan för bolån med bindningstid 2 år med 0,10 procentenheter. Ändringen sker till följd av förändrade upplåningskostnader.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Listränta (%)

3 månader

-

1,69

1 år

-

1,59

2 år

-0,10

1,49

3 år

-

1,59

4 år

-

1,74

5 år

-

1,84

7 år

-

2,09

10 år

-

2,29


Transparens och enkelhet

SBAB:s kunder slipper alltid att förhandla om bolåneräntan och SBAB ställer aldrig krav på andra bankengagemang. SBAB:s modell för räntesättning är enkel och transparent. Kundens bolåneränta ligger nära listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Du kan enkelt räkna ut vilken ränta du erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Grönt bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se