Hälften av villaägarna valde att binda bolånen i mars och april

I mars och april i år gjorde 42 procent av nya och befintliga kunder som la om sina bolån valet att binda hela lånet. Flest valde att binda på 2 år. 44 procent valde kortast möjliga bindningstid på sitt bolån, det vill säga tre månader. 14 procent valde en mix, med en eller flera delar bundet och en del rörligt.

Skillnad i bindningstider mellan villa- och bostadsrättsköpare

Fler villaägare valde att binda hela bolånet i förhållande till andelen bostadsrättsinnehavare. 51 procent av villaägarna valde att binda hela lånet, vilket är en betydligt större andel än bland bostadsrättsägarna där 38 % valde det alternativet. 35 procent av villaägarna valde tre månaders bindningstid för hela lånet. Bland bostadsrättskunderna var det betydligt fler, 48 procent. 14 procent av både villa- och bostadsrättsinnehavarna valde en mix, med en del rörligt och en eller flera delar bundet.

Val av bindningstid för villa och bostadsrätt


Allt bundet

Allt rörligt

Mixat

Villa

51%

35%

14%

Bostadsrätt

38%

48%

14%

Källa: SBAB. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

- Man kan aldrig veta exakt hur varje enskild individ resonerar innan de fattar sitt beslut, men jag tror boendeformen spelar roll för valet av bindningstid. Tidsaspekten är också viktig. Vi bor längre i våra småhus än i våra bostadsrätter. Individuella faktorer som till exempel hur litet eller stort utrymme man har i ekonomin för att klara en räntehöjning påverkar också. En annan skillnad som slår igenom vid val av bindningstid kan sannolikt kopplas till omkostnader. Alla med småhus vet att det kan komma oförutsedda kostnader för underhåll som man kanske inte räknat med. Detta, i kombination med höga prisnivåer, kan leda till att fler villaägare väljer att binda. Man vill helt enkelt veta exakt vad man ska betala de kommande åren, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

- Man bör inte heller underskatta effekten av att det just nu är lägre ränta på bolån med bindningstid på mellan ett och tre år än på bolån med tre månaders bindningstid, avslutar Claudia Wörmann.

Mer om val av bindningstid i mars och april

Färre bolånetagare valde att binda sina bolån i Stockholms län jämfört med i Västra Götaland och i Skåne.

Val av bindningstid i mars och april bostadsrätts- och villakunder storstadslänen


Allt bundet

Allt rörligt

Mixat

Riket

42%

44%

14%

Stockholm

40%

46%

15%

Västra Götaland

46%

40%

14%

Skåne

45%

40%

16%

Källa: SBAB Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Mer om statistiken
Underlaget baseras på hur SBAB:s helt nya kunder, samt befintliga kunder som lade om sina lån, valde bindningstid mellan 1 mars och sista april.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Bukowski, Presschef SBAB telefon: 0724-51 79 37, erik.bukowski@sbab.se