Fallande lägenhetspriser i delar av Sverige men villapriserna fortsätter att rusa

Priserna på lägenheter sjönk i mars i mellersta och norra Sverige men fortsatte att stiga i storstadsområdena. Mest steg lägenhetspriserna i Storgöteborg. Villapriserna fortsätter att rusa i hela Sverige. Det visar SBAB och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar under mars.

Under mars steg lägenhetspriserna som mest i Storgöteborg (2,6 procent). I Storstockholm, och Stormalmö steg lägenhetspriserna med 0,8 respektive 1,1 procent, vilket är en lägre ökningstakt än månaden innan.

- Enskilda månadsutfall ska förstås tolkas med viss försiktighet. Den under mars lägre prisökningstakten på lägenheter än i februari och prisfallet i vissa regioner i Sverige talar dock möjligen för att prisuppgången nu mattas av, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

I mellersta och norra Sverige sjönk lägenhetspriserna tillbaka med 1,1 respektive 0,3 procent. Villapriserna steg i mars i hela Sverige och som mest i mellersta och södra Sverige (5,9 respektive 4,5 procent). I Storstockholm steg villapriserna med 2 procent, Storgöteborg med 4,2 procent och Stormalmö med 3,2 procent.

- Villapriserna fortsätter att rusa. Innan pandemin kunde prisökningen på villor förklaras av fundamentala faktorer som sjunkande boräntor och stigande hushållsinkomster. Under det senaste året har villapriserna ökat med omkring 20 procent eller mer i hela Sverige. Möjligen kan man nu börja prata om risk för en coronabubbla. Det finns en påfallande risk för en viss korrigering nedåt i villapriserna efter pandemin om konsumtionsmönstren då går tillbaka till det normala, säger Robert Boije.

Se tabell med prisutveckling i olika områden i Sverige nedan.

Anm: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bl.a. bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se