Majoritet tror på stigande fritidshuspriser 2021

I SBAB:s årliga fritidshusundersökning tror 7 av 10 på stigande fritidshuspriser under säsongen 2021. Vidare säger 2 av 10 att de fått en mer positiv syn på att ha ett fritidshus i Sverige. Flest drömmer om en stuga på Gotland, och ett ställe med bra standard är mer intressant än ett med renoveringsbehov. Bredbandsuppkoppling i stugan har blivit allt viktigare.

Fritidshusmarknaden i Sverige

Många torp och stugor som idag används som fritidshus har en lång historia att berätta. De inhyste för några generationer sedan kanske en torparfamilj, eller byns skomakare. Variationen på fritidshusmarknaden är också stor i Sverige, från den lilla lägenheten i bostadsrättsform till den stora villan med standard likvärdig en permanentbostad. Priset på ett fritidshus i Sverige har i genomsnitt ökat med 12,6 procent under det senaste året.

Tro på fortsatt stigande priser

Det finns en utbredd tro på fortsatt stigande fritidshuspriser i Sverige under 2021. 68 procent tror på stigande fritidshuspriser, 18 procent tror på stillastående och 14 procent tror att priserna kommer att sjunka. Stigande priser kan leda till att fler får svårt att realisera drömmen om ett eget fritidshus. 29 procent i undersökningen svarar att de vill men inte har råd att köpa fritidshus.

Mer positiv syn på ett fritidshus i Sverige

33 procent upplever att de har fått en mer positiv syn på fritidshus i Sverige. För 23 procent har den mer positiva synen kommit av det förändrade resmönstret under pandemin. 10 procent har påverkats positivt av vänner som äger fritidshus och som är nöjda.

- Att många tror på stigande priser kombinerat med att allt fler har en mer positiv syn på ett fritidshus i Sverige talar för en fortsatt het fritidshusmarknad. Sen tror jag att inställningen till att semestra i Sverige är ganska beroende av vädret. Det är lättare att drömma om ett eget fritidshus när solen gassar och det är uppehåll än när det är en regnig sommar, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Fritidshuset på Gotland ohotad etta

Det har skett få förändringar på topplistan över de orter där flest vill ha fritidshus jämfört med tidigare år. Även i år drömmer flest människor om ett fritidshus på Gotland. Fritidshuset på Österlen har halkat ned en placering och fjällen ligger inte längre på topp-fem.

Om du fritt fick välja, var skulle du helst vilja ha fritidshus?

Ranking 2018

Ranking 2019

Ranking 2020

Ranking 2021

Gotland

Gotland

Gotland

Gotland

Bohuslän

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård

Öland

Öland

Öland

Öland

Österlen

Österlen

Bohuslän

Österlen

Bohuslän

Fjällen

Österlen

Källa: SBAB:s fritidshusundersökning 2021

Utedass och sämre standard inte populärt

Svaren på frågan om vad som är viktigt vid köp av ett fritidshus liknar tidigare års resultat. För att stugan ska vara intressant att köpa ska den vara moderniserad och utrustad med indraget vatten, fungerande avlopp samt elektricitet. Stugan får gärna ligga nära bad och med sjöutsikt ökar köpintresset ytterligare. Topplistan har sett likadan ut under flera år men i år kan konstateras att bredbandsuppkoppling har blivit viktigare jämfört med tidigare år.

- En förklaring till varför bredbandsuppkoppling blivit viktigare i år, jämfört med tidigare år, är sannolikt att stugan inte längre bara är en plats för samvaro och avkoppling. Pandemin har gjort att stugan numera betraktas som en plats där man också kan bedriva distansarbete och förutsättningen för det är ju bra uppkoppling, säger Claudia Wörmann.

Låna till köp av fritidshus

Den mest utbredda uppfattningen (37 procent) är att man bör låna mindre vid köp av fritidshus jämfört med när man köper en permanentbostad. 24 procent tycker man inte bör låna alls. 22 procent har ingen uppfattning och 17 procent tycker att man kan låna i lika hög grad som till köp av en permanentbostad.

Renovera på semestern – nej tack

När det gäller inställningen till att köpa ett fritidshus med renoveringsbehov svarar 4 av 10 att de tycker att det verkar jobbigt. 24 procent avskräcks inte utan ser det som en möjlighet att fixa i ordning och samtidigt höja värdet. Nästan lika många (23 procent) ser det som ett roligt projekt.

Vad är din första tanke om man nämner ett fritidshus med renoveringsbehov?


Alla

Män

Kvinnor

Usch vad jobbigt, nej tack

40%

36%

45%

Det fixar jag!

24%

27,5%

20%

Ett roligt projekt

23%

23%

23%

Lite sämre standard avskräcker inte

13%

14%

13%

Källa: SBAB:s fritidshusundersökning 2021

Den avslutande frågan undersökte om man har eller känner någon som har erfarenhet av att köpa ett fritidshus för att sedan tröttna då renoveringen blivit för betungande. 21 procent svarar ja på den frågan.

- Undersökningen visar att det finns en ganska god självinsikt om den egna renoveringsförmågan. Det är en bra förutsättning för att fritidshusdrömmen ska bli just en dröm och ingen mardröm. Det verkar helt klart som om bekvämlighet går före charm för de allra festa vid val av fritidshus under 2021, säger Claudia Wörmann.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av SynoInt på uppdrag av SBAB. Den besvarades av 1014 personer mellan den 13 – 16 mars 2021. 506 män och 508 kvinnor deltog.
Antal personer som svarat i åldern 18 – 22 år: 77
Antal personer som svarat i åldern 23–35 år: 239
Antal personer som svarat i åldern 36–56 år: 368
Antal personer som svarat i åldern 56 – 80 år: 330


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Bukowski, Presschef SBAB telefon: 0724-51 79 37, erik.bukowski@sbab.se