SBAB höjer bolåneräntan för 2-årig bindningstid

Från och med tisdag 16 mars höjer SBAB listräntan för bolån med bindningstiden 2 år med 0,10 procentenheter. Ändringen är en del av en justering av de bundna räntorna med längre löptid. SBAB:s lägsta möjliga bolåneränta är 1,04%*.

De längre marknadsräntorna har den senaste tiden stigit bland annat på grund av ökade inflationsförväntningar. Som en konsekvens av detta ökar SBAB:s upplåningskostnader och vi har därför i ett par steg justerat upp våra bundna räntor från en mycket låg nivå. Nu justerar vi den sista lite längre bundna räntan på 2 år, så att den följer övriga bundna räntor på längre sikt.

SBAB har som ambition att agera transparent i räntesättningen med en följsamhet mellan bolåneräntorna och upplåningskostnaderna.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Listränta (%)

3 månader

-

1,69

1 år

-

1,59

2 år

+0,10

1,59

3 år

-

1,59

4 år

-

1,74

5 år

-

1,84

7 år

-

2,09

10 år

-

2,29

Transparens och enkelhet

SBAB:s kunder slipper alltid att förhandla om bolåneräntan och SBAB ställer aldrig krav på andra bankengagemang. SBAB:s modell för räntesättning är enkel och transparent. Kundens bolåneränta ligger nära listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Du kan enkelt räkna ut vilken ränta du erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Grönt bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

* Gäller bolån med 1 till 3-års räntebindningstid, belåningsgrad om högst 70%, lägst 4,5 mnkr och med energiklass A eller B.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Malou Sjörin, Presskontakt SBAB, telefon: 070-003 20 37, malou.sjorin@sbab.se.