6 av 10 upplever att de fått bättre ekonomi under pandemin

I SBAB:s årliga undersökning om sparande, genomförd av Kantar Sifo, upplever 58 procent att de fått bättre ekonomi under pandemin. Tydligast är detta för de äldre. Samtidigt finns ett dåligt sparsamvete. Speciellt kvinnor och unga har dåligt samvete över att de inte sparar mer. Många vet inte alls eller har bara en vag aning om vad de har för ränta på sitt sparkonto.

Bättre ekonomi under pandemin

I SBAB:s undersökning upplever 58 procent att privatekonomin förbättrats under pandemin och tydligast är detta för de äldsta. I åldersgruppen 56 till 79 år upplever 60 procent en förbättring. I åldern 35 till 55 har 58 procent märkt av att privatekonomin förbättrats och 53 procent i åldern 20 till 35 år. Orsakerna till den förbättrade ekonomin varierar. I det förändrade vardagslivet under pandemin kan det handla om att uteluncherna ersatts med hemmaluncher och att kostnaderna för både fritidsaktiviteter och uteliv sjunkit. Många lägger också mindre tid och pengar på resor mellan hemmet och jobbet och planerade utlandsresor samt andra nöjen har skjutits på framtiden. 18 procent uppger att de fått sämre ekonomi under pandemin medan 24 procent inte märkt av någon skillnad.

- Undersökningsresultatet visar något ganska unikt, nämligen att så många under en ekonomisk kris i svensk ekonomi upplever att de själva fått bättre ekonomi. Huvudskälet är troligen att de som inte förlorat jobbet under pandemin inte har kunnat konsumera som vanligt, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Många känner dåligt sparsamvete

38 procent av männen och 41 procent av kvinnorna känner dåligt samvete över att de inte sparar mer än vad de gör idag. Det dåliga samvetet avtar med åldern. Bara 21 procent i åldern 56 till 79 år har dåligt sparsamvete medan hela 49 procent bland de yngre har det.

- Viljan att spara brukar öka i osäkra tider och dessutom har vi inte kunnat konsumera på vanligt sätt. Det har dragit upp sparandet totalt sett. Men olika faser i livet ger mer eller mindre utrymme att kunna spara. När den unga vuxna flyttar hemifrån eller vid en separation ska en ny tillvaro byggas upp och det kostar pengar. Det kan också vara svårt när en precis bildat familj, då anpassningen till livet som barnfamilj brukar vara förknippad med en hel del kostnader. Försök att inte bli alltför nedtyngd av ditt dåliga samvete. Se det istället som en sporre att spara mer den dagen du kan, säger Claudia Wörmann.

Många säger sig klara en oväntad utgift på 10 000 kronor

Om man ställs inför en oväntad utgift på 10 000 kronor skulle 56 procent finansiera det med pengar från ett sparkonto. 16 procent skulle betala utgiften med pengar från sitt lönekonto medan 12 procent skulle behöva sälja aktier eller fonder. Mindre vanligt är att utgiften betalas med hjälp av någon form av avbetalning eller lån och/eller genom att sälja saker.

Olika sparkonton på marknaden

Det finns olika typer av sparkonton,dels finns konton med fria uttag, dels konton med bindningstid eller andra begränsningar för uttag. Det kan vara värt att jämföra sparkonton med varandra.

Har du jämfört olika sparkonton med varandra?


Alla

Män

Kvinnor

Nej, det är inte värt tiden, det är så låg ränta ändå

41%

46%

37%

Ja, jag har jämfört lite grann och är nöjd med det

24%

23%

24%

Nej, jag tycker det är svårt att hitta jämförelser

9%

7%

11%

Nej av annan orsak

6%

4%

8%

Jag har svårt att sätta mig in i dessa frågor

4%

3%

5%

Vet ej/ saknar sparkonto

9%

6%

12%

SBAB:s Sparkontoundersökning 2021

6 av 10 vet inte vad de har för ränta

72 procent av kvinnorna ”vet inte” eller ”vet ungefär” vad de har för ränta på sitt sparkonto, motsvarande siffra för männen är 54 procent. 22 procent av kvinnorna, respektive 38 procent av männen, vet exakt vilken ränta de har på sitt sparkonto.


Alla

Män

Kvinnor

Ja, jag vet exakt

30%

38%

22%

Ja, jag vet ungefär

34%

31%

38%

Nej, vet inte

29%

23%

34%

Saknar sparkonto

7%

8%

6%

SBAB:s Sparkontoundersökning 2021

- Även om räntan på sparkonton är låg så är det bättre att välja en aktör som i alla fall ger lite ränta, jämfört med att välja ett konto utan någon ränta alls. Idag är det lätt att jämföra räntor på olika sparkonton, så mitt råd är att välja ett sparkonto med ränta samt med fria uttag och insättningsgaranti, säger Claudia Wörmann.

Om undersökningen
Kantar Sifo genomförde sparkontoundersökningen på uppdrag av SBAB under vecka 6 (8 – 12 februari) 2021, undersökningen besvarades av 1 220 personer i åldern 20 till 79 år.

Antal män som svarat: 616
Antal kvinnor: 604
20 - 34 år: 346
35 - 55 år: 450
56 – 79 år: 423


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Malou Sjörin, Presskontakt SBAB, telefon: 0700032037, malou.sjorin@sbab.se