SBAB sänker bolåneräntorna för vissa bindningstider

Från och med torsdag 7 januari sänker SBAB listräntorna för bolån med bindningstiderna 2, 4 och 5 år med mellan 0,05 och 0,10 procentenheter. SBAB:s lägsta möjliga bolåneränta är 0,94%*.

Som en konsekvens av centralbankers mycket expansiva penningpolitiska stödåtgärder är obligationsmarknaden mycket stark, med låga avkastningsnivåer samt låga ”avkastningsspreadar” mellan statsobligationer och andra obligationer såsom bostadsobligationer. Detta medför förmånliga finansieringsvillkor för SBAB och möjliggör denna ytterligare sänkning av bolåneräntorna.

- Vår lägsta bolåneränta är mycket låga 0,94%*, vilket speglar den extrema situation vi har på kapitalmarknaden på grund av centralbankernas stödåtgärder. De mycket låga bolåneräntorna för längre bindningstider väljs av allt fler bolånekunder samt de är den största förklaringsfaktorn bakom den starka bostadsmarknaden, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån. Listräntorna gäller även för bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartner Sparbanken Syd. Såsom tidigare informerats är detta samarbete under avveckling.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Listränta (%)

3 månader

-

1,69

1 år

-

1,59

2 år

-0,05

1,49

3 år

-

1,49

4 år

-0,10

1,49

5 år

-0,05

1,54

7 år

-

1,79

10 år

-

1,99

Transparens och enkelhet

SBAB:s kunder slipper alltid att förhandla om bolåneräntan och SBAB ställer aldrig krav på andra bankengagemang. SBAB:s modell för räntesättning är enkel och transparent. Kundens bolåneränta ligger nära listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Du kan enkelt räkna ut vilken ränta du erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Grönt bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

* Gäller bolån med 2-, 3- och 4-års räntebindningstid, belåningsgrad om högst 70%, lägst 4,5 mnkr och med energiklass A eller B.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se