Fallande lägenhetspriser i Stockholm men stigande i Malmö och Göteborg i december

Priserna på lägenheter föll i december i Storstockholm medan de fortsatte att stiga på småhus. I Storgöteborg och Stormalmö gällde det omvända på lägenheter respektive hus. Mest steg lägenhetspriserna i Stormalmö samtidigt som småhuspriserna föll tillbaka som mest i samma region. Bokslutet för hela 2020 gav markant stigande bostadspriser överlag - trots corona.

Prisutvecklingen på bostäder utvecklades mycket olika mellan olika regioner och bostadstyper under december. I Storstockholm föll lägenhetspriserna med 2 procent medan de steg med 0,4 respektive 2,2 procent i Storgöteborg respektive Stormalmö.

I Storstockholm fortsatte småhuspriserna att öka (plus 0,5 procent) medan de föll tillbaka svagt i Storgöteborg och med hela 4,9 procent i Stormalmö.

- December brukar normalt vara en lite svagare period på bostadsmarknaden men utvecklingen under den gångna månaden var splittrad med både upp- och nedgångar beroende på region och boendeform. Trots corona så har bostadspriserna stigit markant under hela 2020. Som minst på lägenheter i Storstockholm och Storgöteborg (runt 4 procent) och som mest på småhus i Södra Sverige (17 procent), säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Trenden med att småhuspriserna stigit mer än lägenhetspriserna fortsatte i Storstockholm under december. Det speglar ett fortsatt relativt sett större intresse för att bo i småhus än i lägenhet under coronakrisen, i kombination med ett litet utbud av småhus, säger Robert Boije.

- Under 2021 förväntar vi oss en betydlig mindre uppgång i bostadspriserna än den vi såg under 2020, säger Robert Boije.

Lägenheter

Indexområde

1 månad

3 månader

12 månader

Sedan max

Storstockholm

-2,0 %

-0,5 %

4,0 %

-2,5 %

Storgöteborg

0,4 %

1,5 %

4,2 %

-0,4 %

Stormalmö

2,2 %

3,7 %

12,6 %

0,0 %

Norra Sverige

-2,3 %

-3,0 %

6,2 %

-3,6 %

Mellersta Sverige

1,4 %

0,8 %

9,3 %

0,0 %

Södra Sverige

1,7 %

2,6 %

10,3 %

0,0 %

Till och med december månad

Hus

Indexområde

1 månad

3 månader

12 månader

Sedan max

Storstockholm

0,5 %

1,0 %

12,7 %

0,0 %

Storgöteborg

-0,1 %

2,0 %

10,4 %

-0,1 %

Stormalmö

-4,9 %

-1,2 %

10,6 %

-4,2 %

Norra Sverige

-3,2 %

0,3 %

16,6 %

-2,6 %

Mellersta Sverige

2,7 %

3,5 %

14,6 %

0,0 %

Södra Sverige

1,2 %

3,7 %

17,0 %

0,0 %

Till och med december månad

Anm: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bl.a. bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se