Villakunder väljer trygghet före risk

Andelen av SBAB:s kunder som väljer längre bindningstider fortsatte att öka under november. Viljan att minska ränterisken märks tydligast bland villakunder, där 29 procent av de som tecknade nya bostadslån valde en bindningstid på 3 år. Totalt valde 66 procent kortast möjlig bindningstid på sina nya bostadslån, vilket är en minskning sedan oktober med 10 procentenheter.

Majoriteten av alla nya bolånetagare fortsätter att välja kortast möjlig bindningstid

66 procent av SBAB:s nya bolånekunder valde kortast möjlig bindningstid på sina bolån under november.

Övriga val av bindningstider i november jämfört med oktober


November

Oktober

Tre månader

66 %

76 %

1 år

5 %

4 %

2 år

4 %

3 %

3 år

20 %

11 %

4 år

0,5 %

0,4 %

5 år

5 %

5 %

7 – 10 år

0 %

0 %

Avser nya bolånekunder hos SBAB

- Ökningen av andelen nya bolånetagare som valde att binda sina lån på tre år skedde redan i oktober men fortsatte under november med ökad intensitet. SBAB:s räntesänkning på bolån med tre års bindningstid påverkar naturligtvis valet, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

I november (oktober inom parentes) valde 13 (8) procent av de som tecknade nya bostadslån för köp av en bostadsrätt en bindningstid på 3 år. Motsvarande siffra var 29 (14) procent för de som köpte en villa.

- Fler villaköpare än bostadsrättsköpare valde tre års bindningstid. Förutom att det just nu är låg ränta på denna bindningstid, så påverkas sannolikt valet av individuella faktorer som exempelvis hur länge man tror att man ska bo i sin bostad. Vissa känner nog att det är skönt att veta sin exakta räntekostnad i några år framöver när mycket annat är osäkert och oförutsägbart i samhället, säger Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2017

2018

2019

Sept

Okt

Nov

3 månader

66

75

70

78

76

66

1–4 år

33

23

28

15

19

29

5–10 år

1

1

4

7

5

5

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Bukowski, Presschef SBAB, telefon: 0724-517937, erik.bukowski@sbab.se