Press

Pressmeddelande | 2019-11-07

SBAB sänker kalkylräntan för bolån till 6,5 procent

Med anledning av det förändrade och lägre ränteläget på marknaden som allt mer bedöms som bestående, har SBAB sänkt kalkylräntan till 6,5 procent, från tidigare 7 procent.


SBAB gör bedömningen att fler bostadssökande bör ges möjlighet till bolån med anledning av det lägre ränteläget. Förändringen av kalkylräntan innebär att fler bostadssökande kommer att kunna erbjudas bolån och SBAB gör även bedömningen att det kommer att öka unga personers möjlighet att köpa en bostad.

Kalkylräntan är en del i den beräkningsmodell (Kvar Att Leva På – kalkylen) som SBAB använder för att bedöma bolånetagarens långsiktiga återbetalningsförmåga. Eftersom bolån tecknas på lång tid, ofta kring 30–50 år, är det viktigt att det finns marginaler i bolånetagarens ekonomi. Genom kalkylräntan tas höjd för framtida räntehöjningar och därmed ökade kostnader för kunden. Formellt ska kalkylräntan säkerställa att SBAB:s bolånekunder klarar av en räntekostnad vid den långsiktigt bedömda räntenivån plus 2 procentenheter.

Det förändrade och lägre ränteläget på marknaden bedöms allt mer som bestående. Vidare innebär de ökade amorteringskraven att kundens belåningsgrad sjunker snabbare än tidigare, vilket minskar framtida räntebetalningar.

– Sammantaget gör det förändrade ränteläget och amorteringskraven att det är möjligt för oss att stärka vårt ansvarstagande för att möjliggöra för fler att kunna köpa ett boende, genom att sänka kalkylräntan, säger Klas Danielsson, VD SBAB.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, 072 - 451 79 37, erik.wennergren@sbab.se