Press

Pressmeddelande | 2018-06-27

Kvinnor har inte råd att separera

SBAB har kartlagt hur möjligheterna att få lån ser ut för den som separerar i Sveriges största kommuner och som vill köpa en trea. Antagandet är att separationen sker i åldern 40–44 år och att det i hushållet finns två barn på fem och sju år som vårdnadshavarna har delad vårdnad om. SBAB kan konstatera, givet en medianinkomst, att kvinnan som efter en separation vill köpa en trea inte har samma möjlighet som en man i samma situation.

Omkring 30 000 skilsmässoansökningar kommer årligen in till Domstolsverket. I tillägg finns ingen statistik alls på hur många som separerar i ett samboskap. När andra grupper kan fundera på hur de ska gå vidare på bostadsmarknaden, kanske vänta på bättre tillfälle, är det knappast ett alternativ för de som skiljer sig varje år.

Möjligt att köpa en trea i 9 kommuner av 20 om du är man
SBAB har i uträkningen utgått från både medelpriser och medelinkomster så chansen finns att det ser ljusare ut för enskilda personer. För den som tjänar mer än medelinkomst och som gjort en vinst från tidigare försäljning och inte behöver låna så mycket till exempel. Kvinnor med medianinkomst kan inte köpa en trea i någon av de kartlagda kommunerna. För en man med medianinkomst som efter separationen vill köpa en bostad till sig och sina barn är det möjligt i Lund, Linköping, Helsingborg, Västerås, Karlstad, Borås, Gävle, Örebro och i Sundsvall.

- Den som separerar får hjulen att snurra på bostadsmarknaden i Sverige, för när andra kan vänta på rätt tillfälle så agerar den här gruppen. Man tajmar inte precis en separation efter bästa köp- och säljläge på bostadsmarknaden. Att separera är för de allra flesta en svår känslomässig situation och vår kartläggning visar att det inte precis är en dans på rosor att ta sig vidare på bostadsmarknaden heller, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Att SBAB gjort beräkningarna för Sveriges största kommuner är ingen slump. På dessa marknader är det svårt att få ett förstahandskontrakt och många är hänvisade till att köpa sin bostad.

- Det här är väldigt nedslående. Kvinnorna drar återigen det kortaste strået och man kan undra hur långt vi kommit egentligen, jag menar det är ju 2018 och inte 1918, säger Claudia Wörmann.

Tabell, kvinnor har inte råd att separera

Om undersökningen
Booli står för prisstatistiken på treor, SBAB har räknat ut kontantinsatsen. Månadsavgiften har baserats på ett snitt/kvm för respektive kommun, källa Booli. Boytan 75 kvm har använts i beräkningen. Uträkningen baseras på en ensam sökande utan varken studielån eller andra lån. Personen som separerar har två barn på fem och sju år och har delad vårdnad. Lönen som krävs är avrundad till närmaste 500 kronor. Lönestatistiken är framtagen ur SCB:s statistikdatabas, medianlön av förvärvsinkomst och sorterat på åldern 40 - 44 år samt kön.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se