Press

Pressmeddelande | 2017-03-31

SBAB:s integrerade årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig online


SBAB Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

  • Integrerad årsredovisning 2016                                              
  • Information om kapitaltäckning och riskhantering 2016 (Basregelverkets Pelare 3)

Samtliga publikationer hittas via sbab.se/ir.

Bilagor: Integrerad årsredovisning 2016 och Information om kapitaltäckning och riskhantering 2016.


För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se