Press

Pressmeddelande | 2016-12-01

Lite mindre efterfrågan på rörlig boränta under november

Intresset för rörlig boränta minskade något under november. Fortfarande väljer dock en stor majoritet av bolåntagarna rörlig ränta för sina nya bolån. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under november valde 79 procent tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid och därför brukar kallas rörlig ränta, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är tre procentenheter lägre än under oktober. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år ökade från 17 till 20 procent medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.

I mitten av november höjdes SBAB:s listräntor för bindningstider på fyra år och längre med mellan 0,06 och 0,21 procentenheter medan två-årsräntan sänktes från 1,72 till 1,49 procent. Den två-åriga listräntan är därmed lägre än tremånadersräntan, som var oförändrad på 1,69 procent under månaden.

Trots nedgången under november så ligger andelen som väljer kortast möjliga räntebindning över det historiska genomsnittet och inte så lång från tidigare toppnivåer. Om den rörliga bolåneräntan fortsätter att vara högre än någon av de bundna så är det dock sannolikt att andelen fortsätter minska framöver.

-    Marknadsräntorna har rört sig uppåt efter det amerikanska presidentvalet. Framför allt är det de längre räntorna som stigit, vilket även slagit igenom i högre långa boräntor. Sannolikt har låntagarna då blivit mer uppmärksamma på de osäkra ränteutsikterna vilket fått en något större del att välja bundet, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2016

Inte många som väljer riktigt lång räntebindning

Med tanke på de historiskt låga räntenivåerna så är det tänkbart att det finns några låntagare som vill låsa in den låga räntekostnaden över en längre tid. Fördelningen för de valda räntebindningstiderna visar dock att så inte är fallet. Så gott som ingen låntagare har valt räntebindningstider på sju eller tio år de senaste fem åren. Andelen som valt fyra- eller femårig räntebindning är också försvinnande liten. De låntagare som väljer bunden boränta väljer i första hand ett- eller tvåårig räntebindningstid

-    Få låntagare väljer att binda sina bolån och det fåtal som binder väljer korta räntebindningstider, typiskt ett eller två år. Utöver en grundmurad tro på fortsatt låga räntor misstänker jag att reglerna om ränteskillnadsersättning är en viktig faktor bakom oviljan att välja riktigt lång räntebindning, säger Tor Borg.

Andelen nya bolån med bunden ränta, olika räntebindningstider

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider


För mer informtion, kontakta

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se